tisdag 5 november 2013

Sverige och Finland minst nitrat i vattnet

År 1991 beslutade EU om nitratidirektivet, som medlemsländerna sedan arbetat med att införliva i det egna landet. Målet är bl a att minska mängden nitrat i grundvattnet, och nu har Europakommissionen granskat nitrathalterna i medlemsländernas grundvatten.

Sverige och Finland är bäst i EU, där inga eller nästan inga vattenprover överskrev hälsogränsvärdet på 50 mg nitrat per liter. Sämst i klassen är bland annat Tyskland där 50% av proverna överskrider gränsvärdet. Tyskland är ett av de sju medlemsländer som fått undantag från begränsningen om 170 kg N från stallgödsel, och där är det inte ovanligt med 230-250 kg N/ha till vallar.

Läs mer hos Greppa Näringen.


onsdag 9 oktober 2013

18 oktober sista dag att förlänga åtaganden!

Nästa fredag, den 18 oktober, är sista dag att förlänga sina åtaganden för miljöersättningar. Detta gäller för de lantbrukare som har åtaganden som går ut 31 december 2013 men som vill fortsätta få pengar även under 2014.

Det är dock inte alla miljöersättingar som kan förlängas, utan regeringen har gjort prioriteringar och de som kan förlängas är:

- certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion (gäller både växtodling och djurhållning)
- betesmarker och slåtterängar (dock inte utvald miljö)
- vallodling

Information har skickats ut till alla som är inne i ett miljöåtagande, vilket innebär att även lantbrukare med åtaganden som inte går att förlänga har fått brev om förlängning. Det är dock endast de tre ersättningarna ovan som kan förlängas.

Att förlängningen ska göras nu beror på att Länsstyrelsen måste hinna fatta beslut om åtagandet innan årets slut, och därför gick det inte att samköra med nästa års SAM-period.

På Jordbruksverkets hemsida finns ett gäng frågor och svar för den som har funderingar kring sitt åtagande!

tisdag 23 juli 2013

Nu lanserar vi Grannens Skörd!

Skörden har så sakta rullat igång i Skåne, där bl a tröskning av höstkorn och raps har inletts i helgen. För att kunna hålla koll på skördeläget i landet lanserar HIR Malmöhus ett nytt koncept där lantbrukare och andra intressenter enkelt kan följa skördeutvecklingen runt om i Sverige. Vår förhoppning är att den här tjänsten kommer att vara intressant och komma till nytta för båda odlare och andra i branschen.  

Intresset är stort bland lantbrukare och andra i branschen att kunna följa skördeutvecklingen. – Man är nyfiken på hur det går för grannen, men många tycker också att det är intressant att se hur det går på andra håll i landet, säger Nils Yngveson, växtodlingsrådgivare på HIR Malmöhus och en av initiativtagarna.   Du behöver inte ha någon prenumeration för att använda tjänsten. Den är tillgänglig för alla och kostar inget att använda.

Hur funkar det? Via HIR Malmöhus hemsida www.hirmalmohus.se klickar du dig in på Grannens Skörd, eller går du direkt via denna länk. På sidan fyller du i gröda, sort, skördedatum, avkastning och postnummer. Tryck sedan på spara och dina skördeuppgifter registreras i databasen. På samma sida kan du söka på gröda, skörd, postnummer – det sistnämnda för att se resultaten för en särskild region. Varje registrerad skörd markeras med en flagga på kartan.  Enkelt och smidigt!

Under säsongen kommer du också att kunna följa hur skörden ser ut i olika delar av landet. Verktyget kan komma att vidareutvecklas och även innehålla andra jämförelser, exempelvis priser. Något som skulle kunna hjälpa lantbrukarna i sina framtida affärer och förhandlingar.   Uppgiftslämnaren är anonym och kommer inte att kunna spåras.

tisdag 2 juli 2013

Borgeby Fältdagar 2013 -ännu en succé!

Borgeby Fältdagar fortsätter locka besökare och utställare från hela norra Europa, totalt kom 18 300 besökare till mässan. Vi på HIR Malmlhus vill givetvis tacka alla som på något sätt varit involverade i mässan - besökare, utställare, medarrangörer, mfl.

Vi återkommer snart med en samling över olika highlights från mässan, men fram till dess så vore vi tacksamma för feedback och kommentarer från er! På Borgeby Fältdagars hemsida finns en enkät som ni gärna får fylla i. Bland enkätsvaren drar vi tio vinnare som får vars en USB-traktor hemkickad på posten!

Enkäten hittar du här.


måndag 24 juni 2013

Nu drar maskinerna in på Borgebyfältet!

Idag är det äntligen dags för utställarna att fylla Borgebyfältet med sina maskiner! Över 340 företag kommer ställa ut under dessa två intensiva mässdagar, och här på Borgeby är det så klart full fart.

Foto: Undrar ni var alla maskiner finns???


Sluta fundera, de står nämligen uppställda inför Borgeby Fältdagar! Kom och se dem live in action 26-27 juni! Varmt välkomna!
Innan det blev tillåtet att köra in maskinerna på fältet så fick de parkeras utanför slottet i väntan på måndagen.

Foto: Tidig morgon innebär fullt ös på avlastningsplanen på fältdagarna!
Så här ser det ut idag - lastarna kör i skytteltrafik för att lasta av och köra in alla redskap och maskiner som ska visas upp

Gropen är en höjdpunkt för många - redan i torsdags arrangerades en exklusiv förhandsvisning för ett antal lantbrukare

Myckt småfix ska göras inför mässan - bl a måste det finnas tillgång till vatten

torsdag 20 juni 2013

Paneldebatt om framtidens växtskydd på Borgeby Fältdagar

För att ge besökarna på Borgeby Fältdagar ytterligare en dimension av mässans växtskyddstema bjuds representanter från bland annat Kemikalieinspektionen, LRF och Svenskt Växtskydd in för att ge sin syn på framtidens växtskydd. För tredje året i rad arrangeras en paneldebatt i samband med invigningen.
Debatten leds av Nils Yngveson, växtodlingsrådgivare vid HIR Malmöhus och medlem av Jordbruks-verkets växtskyddsråd. Han menar att svenska växtodlare befinner sig i en mycket utsatt och osäker position idag.
– Svenska växtodlare ska konkurrera på en öppen marknad samtidigt som Sverige ofta går före när det gäller införandet av ökade krav och restriktioner. Det ökar kostnaden och riskerar ibland även att ge ökad påverkan på miljön när andra, mindre effektiva metoder, måste användas istället.

Nils Yngveson ser därför som sin uppgift att genom debatten ge besökarna klara besked om vilken växtskyddsväg panelen vill att svenskt jordbruk egentligen ska vandra.

Hållbar användning 2014? Under debatten kommer både kortsiktiga och långsiktiga ämnen att tas upp. EU-direktivet ”Hållbar användning av bekämpningsmedel” säger bland annat att redan nästa år ska alla jordbruks-producenter inom EU använda sig av integrerat växtskydd.
– Hur pass väl förberett på detta är svenskt lantbruk egentligen, undrar Nils Yngveson.

Panelen kommer även att diskutera hur framtidens hållbara jordbruk ska se ut. Är ekologisk produktion lösningen på längre sikt eller kommer framtidens jordbruk kräva en gyllene medelväg?

Debatten börjar direkt efter invigningen och pågår mellan kl. 13.15 - 14. Platsen är scenen vid stora Mattältet.

Årets paneldeltagare är: • Hans Hagenvall, Svenskt Växtskydd
• Erik Andreasson, Professor och enhetschef resistensbiologi SLU Alnarp
• Sunita Hallgren, växtskyddsexpert LRF
• Peter Bergkvist, växtskyddsexpert Kemikalieinspektionen
• Roger Tiefensee, riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson Centerpartiet
• Linda Wemmert, riksdagsledamot och ansvarig för kemikaliefrågor Moderaterna

Moderator: Nils Yngveson, HIR Malmöhus

tisdag 11 juni 2013

Ligg steget före med HIR Kollen!

HIR Kollen är en ny rådgivning hos HIR Malmöhus och Hushållningssällskapet Kristianstad som omfattar det du behöver ha koll på för att vara säker på att du och din verksamhet uppfyller de regler och åtagande som omfattar verksamheten. HIR Kollen erbjuds i tre olika paketlösningar för dig som vill få koll på vad lag, certifiering och kontraktsvillkor kräver av dig och din produktion. HIR Kollen är en kontinuerlig rådgivning som ska ge dig en ökad trygghet och möjlighet att alltid ligga steget före.

HIR Kollen lanseras på Borgeby Fältdagar den 26-27 juni, så välkommen till HIR Malmöhus monter, S86 i Stortältet, för att prata med rådgivarna på plats! Redan nu kan du även anmäla ditt intresse för rådgivningen på HIR Malmöhus hemsida samt läsa mer om vad de olika paketen kommer innehålla.