måndag 29 november 2010

HIR Malmöhus visar sin bredd!

Vi den andra träffen i serien om ekologisk grönsaksodling medverkade bla Axfood, Samodlarna, Grönsaksmästarna, Procordia Sydgrönt mfl och gav sin bild över hur marknaden för ekologiska grönsaker ser ut. Det är framförallt brist på färska produkter som blomkål, sallat, tomat och purjolök men även lagringsbara rotfrukter som kålrot, rotselleri och palsternacka. Priset sätts ofta i konkurrens med importen och därför är det viktigt att odlare av en viss produkt går samman för att kunna förhandla med uppköparen. Frans Brozén, ordförande för Samodlarna, poängterade att allt går att sälja bara bonden kan få betalt från varan. Han betonade även vikten av att kunna lagra sina produkter för att inte skapa ett stort överskott en viss månad som dumpar marknaden. En mycket givande dag som andades framtidstro för den som vågar satsa på ekologisk odling av grönsaker. Den 10 december fortsätter kursen med växtföljd, växtnäring och gödslingsstrategier.

torsdag 25 november 2010

Strategierna klara inför våren 2011

Två gånger om året samlas alla i HIR Växtodling på ett strategimöte för att gå igenom aktuella frågeställningar och diskutera odlingsstrategier för kommande säsong. Idag var det dags att prata om våren 2011. Varje rådgivare har sitt ansvarsområde som man bevakar och uppdaterar övriga rådgivare om under strategidagen. Under dagen har vi gått igenom bland annat nya lovande potatissorter, utsädesförsök i åkerböna, grödval 2011, gödslings- respektive växtskyddsstrategier i oljeväxter och stråsäd och mycket annat. Som ny på HIR blir man inte annat än imponerad av all den kunskap som finns i församlingen. Mycket lärorik och intressant dag!

tisdag 23 november 2010

Gödslingsstrategier 2011

Vår egen marknadsansvarige Anders Pålsson förutspår, liksom andra marknadsbevakare, en fortsatt uppgång av gödselpriserna. Det blir då ännu viktigare att se över sina gödselmedel så att man inte betalar för mer näringsämnen än vad grödan behöver. I vårt senaste HIR-brev finns en sammanställning av kostnaderna för olika strategier till höstvete, höstraps, vårsäd och sockerbetor med ungefärliga priser för november. För höstvete så skiljer sig t ex NS-kostnaden för två givor N34 respektive två givor NS 27-4 med ca 250 kr/ha.

fredag 19 november 2010

Kommissionen föreslår förändrade gårdsstöd

I onsdags offentliggjorde jordbrukskommissionär Ciolos kommissionens ståndpunkter om EU:s framtida jordbrukspolitik. Dokumentet läckte ut redan för någon månad sedan, men nu är det alltså officiellt. Mer konkreta förslag på hur EU's jordbrukspolitk kommer se ut efter 2013 kommer under 2011.

Får kommissionen som den vill så kommer gårdsstödens utseende förändras en del. Några punkter som tas upp är :
  • ett tak för hur mycket gårdsstöd man kan få
  • gårdsstöd endast till aktiva lantbrukare
  • "grönare" gårdsstöd med miljöåtgärder kopplade till gårdsstöden
  • utjämning av gårdsstöd mellan länder

Dock bör man ju tänka på att detta bara är ett förslag som sen ska diskuteras med EU-parlamentarikerna som också är med och bestämmer hur jordbrukspolitiken ser ut.

onsdag 17 november 2010

Mer att hämta i våra HIR brev på nätet!

För dig som tvekat över att välja våra HIR brev på nätet istället för pappersvarianten har vi nu utvecklat nätversionen ytterligare. Direkt när du loggar in från www.hirmalmohus.se får du det allra senaste i en kortfattad text och under säsongen även med bilder. Just nu skriver vi om hur du kan se om du ligger med för utbetalning av EU-stödet den 1 december. Om du inte testat nätversionen gå in på vår hemsida och anmäl dig.