måndag 27 december 2010

2010 - året då den svenska löken försvann?

Nu är det bara några dagar kvar tills växtskyddspreparaten Stomp och Totril inte längre får användas i Sverige. Problematiken kring att slå ut den inhemska produktionen av t ex lök och morötter samtidigt som man importerar dessa grödor från andra europeiska länder med mindre hårda regelverk har uppmärksammats från många håll. Bland annat Expressens ledarsida och Affärsvärlden tog upp frågan i november, och även från politikst håll har frågan lyfts. Carlgren och Erlandsson skrev tidigare ett brev till EU-kommissionen och även riksdagsledamöter har fått upp ögonen för problemen med denna snedvridna konkurrenssituation.

Noteras kan även att KemI och Naturvårdsverket i början av november publicerade skriften "Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan" där man bland annat kommenterar svårigheterna att mäta den kemikaliepåverkan som svensk konsumtion av importerade varor eftersom det finns dålig koll på vilka kemikalier som använts i den utländska produktionen. Problemet är ju dock, som även påpekats av andra , att KemIs uppdrag inte är att ta hänsyn till eventuella konsekvenser för den inhemska produktionen utan bara se till medlens direkta miljöpåverkan.

Beslutet är överklagat till Miljödomstolen och Hushållningssällskapens Förbund har med hjälp av bland annat HIR Malmöhus grönsaksrådgivare Stina Andersson skickat in yttrande angående överklagan till Miljödomstolen där man belyser konsekvenserna av avslagen dispens. Hur det hela kommer utveckla sig återstår dock att se...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar