tisdag 23 november 2010

Gödslingsstrategier 2011

Vår egen marknadsansvarige Anders Pålsson förutspår, liksom andra marknadsbevakare, en fortsatt uppgång av gödselpriserna. Det blir då ännu viktigare att se över sina gödselmedel så att man inte betalar för mer näringsämnen än vad grödan behöver. I vårt senaste HIR-brev finns en sammanställning av kostnaderna för olika strategier till höstvete, höstraps, vårsäd och sockerbetor med ungefärliga priser för november. För höstvete så skiljer sig t ex NS-kostnaden för två givor N34 respektive två givor NS 27-4 med ca 250 kr/ha.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar