tisdag 21 december 2010

Besök från KWS och SLU

Varje tisdag träffas alla HIR:are för en halvtimmes information och uppdatering om vad som händer. Därefter träffas HIR Växtodling för att gå igenom aktuella frågor och vilka HIR-brev som är på gång. Idag hade vi två gästspel under vårt VO-möte. Först presenterade Fredrik Sörensson som är en nybakad mark/växtagronom från SLU sitt exjobb om effekter av bearbetningsdjup i plöjningsfri odling.

Han hade undersökt dels hur bearbetningsdjupet påverkar skörd, plantantal, markfysikaliska egenskaper och såbädd, men även tittat på skillnader mellan plöjt och reducerat system. En av slutsatserna han drog angående bearbetningsdjup var att en grundare kultivering ger en lika hög eller högre skörd jämfört med en djup kultivering. Vid en jämförelse mellan plöjt och reducerat system så såg han t ex att i det plöjda systemet fanns ca 75% finjord i såbädden (man säger att minst 50% av aggregaten i såbädden ska vara <5mm) medan det vid direktsådd endast fanns knappt 30% finjord. Dock hade det reducerade systemet högre vattenhalt i såbädden än det plöjda systemet. Fredriks resultat kan man läsa mer om i det kommande numret av Arvensis.

Därefter fick vi besök av Harald Pålsson från KWS som presenterade lite resultat från sortförsöken. Största sorter under året har varit Nexus, Rasta och Gunilla, men Rosalinda verkar vara på stark uppgång. Även om de flesta resultaten från sortförsöken finns tillgängliga idag kan sortvalen ändras när fröpriserna presenteras. Detta tittar HIR:s betguru Anders Bauer närmare på, och han kommer med en sortsammanställning i januari.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar