torsdag 16 december 2010

Heldag på Bjärsjölagårds slott

Igår hade vi utbildningsdag med HIR Växtodling på Bjärsjölagårds slott. Dagen innehöll föreläsningar om såväl växtskydd som växtnäring. På förmiddagen kom representanter från Bayer och pratade om renkavleresistens som är ett allt vanligare förekommande problem i Skåne, och sedan pratade Dow om två nya ogräsprodukter i spannmål och oljeväxter.
På eftermiddagen kom Börje Lindén och gav en intressant och heltäckande föreläsning om kvävets kretslopp i åkerjord och gröda. Särskilt intressant var delen om ammoniumfixering i lerjordar, där Börje pratade om hur ett långvarigt tärande på vissa lerjordars kaliumförråd kan innebära att ammoniumkväve fixeras. Sista passet för dagen hölls av Henrik Nätterlund som är en av HIRs växtodlingsrådgivare. Han och Göte Bertilsson på Greengard håller på att studera hur långvarig bortförsel av fosfor påverkar skördarna på sikt, vilket är en inte helt ovanlig problematik på växtodlingsgårdar, och Henrik drog lite resultat från detta.
Dagen avslutades med julbord tillsammans med alla anställda på HS Malmöhus. Enligt traditionen är det årets nyanställda som står för aktiviteterna under kvällen så vi åtta nya på HS hade fixat bl a sånghäfte och lite julknep och knåp under maten. Intressant dag och mycket trevlig kväll!

Bjärsjölagårds slott, men med betydligt mindre snö än igår...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar