torsdag 9 december 2010

Sockerbetor och snö

Läste i fredags ett reportage om hur betupptagning i 50 cm snö kan gå till då man på Charlottenlund utanför Ystad först körde med en strängläggare för att få undan snön och därefter med betupptagaren. I länken finns även fin bild på hur det hela gick till.

Det nuvarande vädret innebär ju annars ett problem inte bara för upptagningen men även för lagringen. Delar av HIR Malmöhus var på Växjömöte tisdag-onsdag, och där pratade Robert Olsson från NBR under rubriken "Mer att hämta i sockerbetor" där han berörde bland annat upptagning och lagring av sockerbetor. Så länge temperaturen håller sig över någon minusgrad så kostar lagring i marken inget socker, men däremot finns ju risken för större upptagningsförluster. I stuka blir förlusten, vid rätt hantering, mindre än 0,1% socker per dygn. Dock har den senaste tidens låga temperaturer medfört att frosten gått in i en del stukor.

I vårt senaste HIR-brev kan man bland annat läsa om hur man på bästa sätt hanterar risken för förstört betmaterial vid lagring i låga temperaturer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar