fredag 3 december 2010

Vad innebär förgröning av gårdsstöden?

Måndag-tisdag var jag på möte i Bryssel ang. CAP efter 2013 med unga bönder från ett 20-tal olika europeiska länder. Bland annat diskuterades kommissionens förslag som nämnts tidigare i bloggen. På tisdagen var en representant från jordbrukskommissionärens kabinett, Yves Madre, på plats för att svara på frågor kring kommissionens förslag.En del åhörare uttryckte en oro över vad ”förgröningen” av direktstöden skulle innebära, då det finns risk att miljöåtgärder som ligger i pelare II idag flyttas över till pelare I och att man i så fall riskerar att få mindre ersättning om inte pengarna fölejr med. Madre förklarade att miljöåtgärderna som man haft i åtanke från kommissionens sida handlar om åtgärder som ska kunna göras harmonierat över hela Europa. Som exempel gavs bl a permanent gräsmark och varierad växtföljd vilket han menade var åtgärder som redan gjordes på många håll idag. Regionala program som beror på skillnader i förutsättningar mellan olika länder, som t ex vattenprogram eller dylikt, tyckte kommissionen även fortsättningsvis skulle ligga i pelare II. Några tydliga svar kring budgeten gav han dock inte eftersom denna ju inte är fastställd än.Han poängterade även att en del av gårdsstödet även fortsättningsvis skulle vara ett inkomststöd eftersom lantbrukare i Europa i genomsnitt har 40% lägre inkomst än övriga branscher. Kommissionens förslag innebär i så fall att en del av gårdsstödet även fortsättningsvis kommer ges utan ytterligare miljökrav – frågan är bara hur stor summa och vilka kriterier som kommer anges (definitionen av ”aktiv jordbrukare” är t ex en diskussion som pågått i många år).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar