fredag 28 januari 2011

Svensk lök även under 2011

I tidigare inlägg har jag skrivit om osäkerheten kring växtskyddspreparaten Stomp och Totrils framtid efter att KemI avslagit ansökan om dispens för 2011. Efter överklagan till Miljödomstolen kom idag dock äntligen beskedet om beviljad dispens under 15 mars till 15 juli. Huruvida KemI kommer överklaga beslutet är oklart, men som nuläget ser ut så kommer alltså den svenska löken få överleva ännu ett år.

På tisdag och onsdag är det lökkonferens på Öland med tema ogräs. En inte alltför vild chansing är att den svenska lökens framtid kommer diskuteras en del, för även om odlingssäsongen 2011 är räddad så kvarstår problemet med bristen på fullgoda substitut till dessa två växtskyddsmedel. Från HIR Malmöhus kommer Stina Andersson medverka på konferensen och prata om olika svampsjukdomar i lök.

måndag 24 januari 2011

Spridningsjämnhet av mineralgödsel

HS Malmöhus, JTI och Länsstyrelsen växtergötland har undersökt 30 mineralgödselspridare, varav 10 rampspridare och 20 centrifugalspridare. Syftet var att undersöka spridningsjämnheten så att mineralgödselgivan hamnar där den ska och i rätt mängd. Spridningsjämnheten var enligt testresultaten ganska jämn mellan de olika spridarna, i genomsnitt 17% variation i spridningen, samt inga större skillnader i spridningsjämnhet mellan centrifugalspridare och rampspridare. Hela rapporten finns på JTI:s hemsida.
Källa: JTI

Vill man vara säker inför vårens spridning kan man ta del av Greppa Näringens rådgivningsmodul "Test av mineralgödselspridare". Då kommer en rådgivare ut till gården och tittar på gödningens hållfasthet och storleksfördelning, samt genomför test av fältspridning och kantspridning. Liksom all annan rådgivning inom Greppa Näringen är denna helt kostnadsfri för lantbrukaren. Kontaktuppgifter till modulansvarig på HIR Malmöhuhs finns här.

fredag 21 januari 2011

Så blev sockerskörden 2010

Inatt gick stängdes handeln med datasocker efter 10 dagars handel. Datasocker innebär ingen fysisk leverans, utan att den odlare som levererat mer socker än endligt kontrakt kan låna kontraktsvolym från odlare som inte nått upp till sitt kontrakt. Möjligheten att handla med sockerkvoter pågår dock ända fram till 31 januari.

Skörden 2010 blev i genomsnitt 52 ton (52,9 ton år 2009), 17,1% sockerhalt (17,4% 2009), 8,9 ton sockerskörd (9,2 ton 2009) och 88,7 % renhet (90,8% 2009). Totalt blev 1% av skörden klassade som 7:or. 2010 blev alltså ett något sämre år än betåret 2009, men med årets förutsättningar var det nog många som var nöjda med att över huvudtaget tagit upp och levererat betorna.

Under 10-20 jan har det även varit möjligt att beställa eller komplettera betfrö för vårens sådd, och årets första HIR-brev från början av januari handlade om just sortval 2011. I år har sortlistan utökats med ett antal nya sorter, som Sabrina (KWS) och Cactus (SESVanderHave). Viktiga faktorer att tänka på vid val av betsort är, vid sidan om nettot, vilka skadegörare som finns på odlingslokalen. De flesta sorterna är resistenta mot Rhizomania, och vissa är toleranta mot Aphanomyces. Har man problem med nematoder bör man dock vara försiktig och inte välja en Escape-sort om nematodförekomsten är stor eftersom dessa sorter har viss tolerans med uppförökar nematoderna i lika stor utsträckning som vanliga sorter.

fredag 14 januari 2011

Plantekongress, väl värt ett besök!

De två dagarna på Plantekongres i Herning höll en blandad kvalitet. Mest intressant var att få en insikt i de danska produktionsförutsättningarna. 2009 lades programmet "Grön Växt" fram av den danska regeringen, och målet är att minska landets klimat- och miljöpåverkan, där lantbruket fått en stor roll. Dessa krav gäller såväl växtskydd som gödsling, där ju Danmark sedan tidigare haft ganska hårda regler pga den höga djurtätheten.

Det pratades även en hel del om integrerad produktion som också är en aktuell fråga i hela Europa. Till 2014 ska alla medlemsstater i EU ha tagit fram en strategi för hur användningen av kemiska bekämpningsmedel ska minskas. Danmark har under ett par år varit med i ett europeiskt projekt om integrerad produktion, där man dels tittat på användningen av kemiska bekämpningsmedel i de deltagande länder idag och även undersökt hur mycket användningen kan minskas med olika åtgärder. En av föreläsningarna om integrerad produktion hölls av dansk lantbrukare hade varit med i projektet och genomfört åtgärder på sin gård för att minska sin användning av bekämpningsmedel, och han ansåg att med tanke på att Danmarks användning av kemprodukter redan är reglerad och relativt sparsam så skulle nog inte så mycket förändras även efter 2014.

Annars var vi väldigt imponerade av organisationen, att få en konferens med 1900 deltagare att flyta på utan förseningar eller missöden är väldigt imponerande. Som sagt var föreläsningarna varierande, och det är ju svårt att veta i förväg vilka som kommer vara givande. Men i stort sett höll det mesta hög klass, och jag kan absolut rekommendera ett besök på 2012-års kongress! Alla presentationer samt en sammanfattning av föreläsningens innehåll ligger redan ute på hemsidan om man är intresserad av att fördjupa sig inom några av ämnena.

tisdag 11 januari 2011

Stormöte den 2 februari

Nu går det att anmäla sig till Stormötet som hålls på Bjärsjölagårds slott den 2 februari. Bland föreläsarna finns t ex Johan Arvidsson som pratar om djupluckring och Tord Rixborn från EGL som tar upp vad som styr elpriset och hur Nord Pool fungerar. Hela uppställningen plus information om hur man anmäler sig hittar man på HIR:s hemsida.

Bild från tidigare års Stormöte

måndag 10 januari 2011

Jordbrukaredag 2011

Denna vecka arrangerar Hushållningssällskapen i Skåne Jordbrukaredagar på fyra platser i Skåne. I morgon är det i Östra Ljungby Folkhögskola, onsdag på Bollerup, torsdag på Önnestadgymnaiset och fredag på Alnarp. Programmet pågår mellan 9.00-ca 15.15.

På fredag kommer ett gäng från HIR Malmöhus vara med och föreläsa, t ex så kommer ekonomirådgivare Patrick Petersson prata om torkning, lagring och förädling av spannmål på gården, teknikrådgivare Per-Anders Algerbo kommer ta upp fasta körspår - Controlled Traffic Farming och marknadsrådgivare Anders Pålsson kommer ge tips på hur man ska hantera de stora variationerna i spannmålspriset. Dessutom kommer föreläsare från Betodlarna, Nordic Sugar och Jordbruksverket. Hela programmet hittar du här. Dagen är kostnadsfri men lunchen får man bekosta själv (100 kr).

lördag 8 januari 2011

Kurs i förädling av jordbruks- eller trädgårdsprodukter

Förädlar du jordbruks-/trädgårdsprodukter eller funderar på att starta, och är intresserad av att veta vad du måste ta betalt för varan för att gå runt ekonomiskt? Då bör du passa på att gå HIR Malmöhus AB:s 2-dagars kurs i hur du kan räkna fram din produktionskostnad.

Ett viktigt steg i att utvärdera en förädlingsidé är att undersöka lönsamheten. Att räkna fram ett pris som täcker alla kostnader är oftast en bra jämförelse av lönsamheten och realismen i ett projekt. Kursdeltagaren ska genom det han/hon lär sig och med hjälp av handledning tillämpa ekonomisk kalkylering på en förädlingsidé som denne driver eller planerar för. Den som ännu inte har en förädlingsidé kan räkna på en fiktiv idé (kursledningen kan bidra med idéer). Målet är att deltagaren vid kursens slut ska ha tagit fram ett breakeven pris och känslighetsanalys på produkten/erna som är tänkta att förädlas.

Kursen är uppdelad på två kursdagar för att du som deltagare ska hinna jobba med din förädlingsidé mellan kursdagarna. Välj mellan 24 januari + 7 februari eller 31 januari + 14 februari. Kursen hålls på Bjärsjölagård slott kl. 8.30 – 16.00. Kursavgift 850 kr/deltagare exkl. moms. I kursavgiften ingår lunch och fika. Anmälan senast 10 januari till Patrick Petersson, tel. 046-71 36 28.

fredag 7 januari 2011

Plantekongres 2011

11-12 januari går en billast med HIR-rådgivare till Herning i Danmark för att delta i Plantekongres 2011. För mig är det premiär, men enligt de mer erfarna rådgivarna som ska med så är det två intensiva dagar med ett gäng intressanta 45-minutersföreläsningar. Föreläsningarna är indelade i olika teman som t ex eko, växtnäring och jordbearbetning och vid varje pass finns det en föreläsning inom varje spår, totalt 8 olika föreläsningar per pass att välja mellan.

Några av de föreläsningar som jag valt är "Minska risken för utvintring", "Nya växtskyddsmedel" och "Är fosfor fortfarande ett nödvändigt växtnäringsämne?". Om internetuppkoppling finns att tillgå så ska jag självklart försöka uppdatera bloggen under tiden så ni kan ta del av vad som sägs på föreläsningarna. Titta gärna på tidigare års presentationer, det finns ett gediget material att kolla igenom!

Ett liknande koncept, om än i betydligt mindre skala, är HIR Malmöhus AB:s stormöte som i år går av stapeln den 2 feb. Det blir en heldag med föreläsningar om bland annat energimarknad och jordbearbetning - missa inte det!

onsdag 5 januari 2011

Energirådgivning kan bli en lönsam affär!

I takt med stigande energipriser ökar intresset för att spara energi. Genom relativt enkla åtgärder kan du minska energikostnaderna för ditt företag.

En nyhet är att det nu finns möjlighet att söka pengar för företag som vill kartlägga energianvändningen i sina verksamheter och anläggningar. Stödet kallas energikartläggningscheck och täcker 50 % av kostnaderna för energikartläggningen upp till maximalt 30 000 kronor. Företag som har mer än 100 djurenheter alternativt använder mer än 500 000 kWh energi per år, det vill säga relativt energi-intensiva företag, kan söka stödet.

Sedan hösten 2010 har HIR Malmöhus en energirådgivare i stallet, Nils Helmersson. HIR Malmöhus erbjuder just nu kostnadsfri energirådgivning för dig som har mindre än 100 djurenheter och använder mindre än 500 000 kWh/år. Rådgivningen innehåller:
  • kartläggning av din energianvändning

  • nyckeltal av din produktionsgren (t ex kWh/de)

  • åtgärdsförslag

  • uppskattning av hur mycket du kan spara samt kostnader för de olika åtgärderna

Kontaktuppgifter till Nils Helmersson hittar du på vår hemsida.

måndag 3 januari 2011

Godkännande av bekämpningsmedel

I förra inlägget skrev jag om att KemI inte behovsprövar vid godkännande av bekämpningsmedel. Dock var jag inne på deras hemsida i samma veva, och såg att man under rubriken "Växtskyddsmedel i Sverige" hade skrivit att


"Innan ett växtskyddsmedel godkänns i Sverige gör Kemikalieinspektionen (KemI) en bedömning av om medlet behövs och vilka eventuella miljö- och hälsorisker det medför."


Jag tyckte texten gav intryck av att man faktiskt behovsprövade, och kontaktade därför KemI för att reda ut vad som egentligen ligger till grund vid ett godkännande. Oliver Klett vid KemI gav ett mycket uttömmande svar på frågan, och skickade med en sammanställning av de regler som styr prövningen. I sitt svar skriver han bland annat att

"...från Kemikalieinspektionens sida är effektiviteten den enda parametern som har med en prövning av ett eventuellt behov inför ett godkännande att göra, i övrigt får vi basera ett godkännande enbart på bedömningen och hanteringen av risker. För effektivitetsbedömningen tar vi hjälp av jordbruksverket enligt Förordning (2006:1010) om växtskyddsmedel."
Så ligger det alltså till. Har även noterat att man nu även bytt ut den tidigare formuleringen om behov på KEMIs hemsida.