onsdag 5 januari 2011

Energirådgivning kan bli en lönsam affär!

I takt med stigande energipriser ökar intresset för att spara energi. Genom relativt enkla åtgärder kan du minska energikostnaderna för ditt företag.

En nyhet är att det nu finns möjlighet att söka pengar för företag som vill kartlägga energianvändningen i sina verksamheter och anläggningar. Stödet kallas energikartläggningscheck och täcker 50 % av kostnaderna för energikartläggningen upp till maximalt 30 000 kronor. Företag som har mer än 100 djurenheter alternativt använder mer än 500 000 kWh energi per år, det vill säga relativt energi-intensiva företag, kan söka stödet.

Sedan hösten 2010 har HIR Malmöhus en energirådgivare i stallet, Nils Helmersson. HIR Malmöhus erbjuder just nu kostnadsfri energirådgivning för dig som har mindre än 100 djurenheter och använder mindre än 500 000 kWh/år. Rådgivningen innehåller:
  • kartläggning av din energianvändning

  • nyckeltal av din produktionsgren (t ex kWh/de)

  • åtgärdsförslag

  • uppskattning av hur mycket du kan spara samt kostnader för de olika åtgärderna

Kontaktuppgifter till Nils Helmersson hittar du på vår hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar