måndag 3 januari 2011

Godkännande av bekämpningsmedel

I förra inlägget skrev jag om att KemI inte behovsprövar vid godkännande av bekämpningsmedel. Dock var jag inne på deras hemsida i samma veva, och såg att man under rubriken "Växtskyddsmedel i Sverige" hade skrivit att


"Innan ett växtskyddsmedel godkänns i Sverige gör Kemikalieinspektionen (KemI) en bedömning av om medlet behövs och vilka eventuella miljö- och hälsorisker det medför."


Jag tyckte texten gav intryck av att man faktiskt behovsprövade, och kontaktade därför KemI för att reda ut vad som egentligen ligger till grund vid ett godkännande. Oliver Klett vid KemI gav ett mycket uttömmande svar på frågan, och skickade med en sammanställning av de regler som styr prövningen. I sitt svar skriver han bland annat att

"...från Kemikalieinspektionens sida är effektiviteten den enda parametern som har med en prövning av ett eventuellt behov inför ett godkännande att göra, i övrigt får vi basera ett godkännande enbart på bedömningen och hanteringen av risker. För effektivitetsbedömningen tar vi hjälp av jordbruksverket enligt Förordning (2006:1010) om växtskyddsmedel."
Så ligger det alltså till. Har även noterat att man nu även bytt ut den tidigare formuleringen om behov på KEMIs hemsida.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar