lördag 8 januari 2011

Kurs i förädling av jordbruks- eller trädgårdsprodukter

Förädlar du jordbruks-/trädgårdsprodukter eller funderar på att starta, och är intresserad av att veta vad du måste ta betalt för varan för att gå runt ekonomiskt? Då bör du passa på att gå HIR Malmöhus AB:s 2-dagars kurs i hur du kan räkna fram din produktionskostnad.

Ett viktigt steg i att utvärdera en förädlingsidé är att undersöka lönsamheten. Att räkna fram ett pris som täcker alla kostnader är oftast en bra jämförelse av lönsamheten och realismen i ett projekt. Kursdeltagaren ska genom det han/hon lär sig och med hjälp av handledning tillämpa ekonomisk kalkylering på en förädlingsidé som denne driver eller planerar för. Den som ännu inte har en förädlingsidé kan räkna på en fiktiv idé (kursledningen kan bidra med idéer). Målet är att deltagaren vid kursens slut ska ha tagit fram ett breakeven pris och känslighetsanalys på produkten/erna som är tänkta att förädlas.

Kursen är uppdelad på två kursdagar för att du som deltagare ska hinna jobba med din förädlingsidé mellan kursdagarna. Välj mellan 24 januari + 7 februari eller 31 januari + 14 februari. Kursen hålls på Bjärsjölagård slott kl. 8.30 – 16.00. Kursavgift 850 kr/deltagare exkl. moms. I kursavgiften ingår lunch och fika. Anmälan senast 10 januari till Patrick Petersson, tel. 046-71 36 28.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar