fredag 14 januari 2011

Plantekongress, väl värt ett besök!

De två dagarna på Plantekongres i Herning höll en blandad kvalitet. Mest intressant var att få en insikt i de danska produktionsförutsättningarna. 2009 lades programmet "Grön Växt" fram av den danska regeringen, och målet är att minska landets klimat- och miljöpåverkan, där lantbruket fått en stor roll. Dessa krav gäller såväl växtskydd som gödsling, där ju Danmark sedan tidigare haft ganska hårda regler pga den höga djurtätheten.

Det pratades även en hel del om integrerad produktion som också är en aktuell fråga i hela Europa. Till 2014 ska alla medlemsstater i EU ha tagit fram en strategi för hur användningen av kemiska bekämpningsmedel ska minskas. Danmark har under ett par år varit med i ett europeiskt projekt om integrerad produktion, där man dels tittat på användningen av kemiska bekämpningsmedel i de deltagande länder idag och även undersökt hur mycket användningen kan minskas med olika åtgärder. En av föreläsningarna om integrerad produktion hölls av dansk lantbrukare hade varit med i projektet och genomfört åtgärder på sin gård för att minska sin användning av bekämpningsmedel, och han ansåg att med tanke på att Danmarks användning av kemprodukter redan är reglerad och relativt sparsam så skulle nog inte så mycket förändras även efter 2014.

Annars var vi väldigt imponerade av organisationen, att få en konferens med 1900 deltagare att flyta på utan förseningar eller missöden är väldigt imponerande. Som sagt var föreläsningarna varierande, och det är ju svårt att veta i förväg vilka som kommer vara givande. Men i stort sett höll det mesta hög klass, och jag kan absolut rekommendera ett besök på 2012-års kongress! Alla presentationer samt en sammanfattning av föreläsningens innehåll ligger redan ute på hemsidan om man är intresserad av att fördjupa sig inom några av ämnena.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar