fredag 21 januari 2011

Så blev sockerskörden 2010

Inatt gick stängdes handeln med datasocker efter 10 dagars handel. Datasocker innebär ingen fysisk leverans, utan att den odlare som levererat mer socker än endligt kontrakt kan låna kontraktsvolym från odlare som inte nått upp till sitt kontrakt. Möjligheten att handla med sockerkvoter pågår dock ända fram till 31 januari.

Skörden 2010 blev i genomsnitt 52 ton (52,9 ton år 2009), 17,1% sockerhalt (17,4% 2009), 8,9 ton sockerskörd (9,2 ton 2009) och 88,7 % renhet (90,8% 2009). Totalt blev 1% av skörden klassade som 7:or. 2010 blev alltså ett något sämre år än betåret 2009, men med årets förutsättningar var det nog många som var nöjda med att över huvudtaget tagit upp och levererat betorna.

Under 10-20 jan har det även varit möjligt att beställa eller komplettera betfrö för vårens sådd, och årets första HIR-brev från början av januari handlade om just sortval 2011. I år har sortlistan utökats med ett antal nya sorter, som Sabrina (KWS) och Cactus (SESVanderHave). Viktiga faktorer att tänka på vid val av betsort är, vid sidan om nettot, vilka skadegörare som finns på odlingslokalen. De flesta sorterna är resistenta mot Rhizomania, och vissa är toleranta mot Aphanomyces. Har man problem med nematoder bör man dock vara försiktig och inte välja en Escape-sort om nematodförekomsten är stor eftersom dessa sorter har viss tolerans med uppförökar nematoderna i lika stor utsträckning som vanliga sorter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar