måndag 24 januari 2011

Spridningsjämnhet av mineralgödsel

HS Malmöhus, JTI och Länsstyrelsen växtergötland har undersökt 30 mineralgödselspridare, varav 10 rampspridare och 20 centrifugalspridare. Syftet var att undersöka spridningsjämnheten så att mineralgödselgivan hamnar där den ska och i rätt mängd. Spridningsjämnheten var enligt testresultaten ganska jämn mellan de olika spridarna, i genomsnitt 17% variation i spridningen, samt inga större skillnader i spridningsjämnhet mellan centrifugalspridare och rampspridare. Hela rapporten finns på JTI:s hemsida.
Källa: JTI

Vill man vara säker inför vårens spridning kan man ta del av Greppa Näringens rådgivningsmodul "Test av mineralgödselspridare". Då kommer en rådgivare ut till gården och tittar på gödningens hållfasthet och storleksfördelning, samt genomför test av fältspridning och kantspridning. Liksom all annan rådgivning inom Greppa Näringen är denna helt kostnadsfri för lantbrukaren. Kontaktuppgifter till modulansvarig på HIR Malmöhuhs finns här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar