måndag 28 februari 2011

V2V - vehicle to vehicle

På Stormötet 2011 för några veckor sedan pratade vår teknikrådgivare Per-Anders Algerbo om vilken ny teknik som är på ingång. Bland annat nämnde han CaseIH:s teknik V2V - vehicle to vehicle som kopplar samman tröska och traktor. Hittade en film på internet som visar hur tekniken kan underlätta vid flygande tömning, dock dröjer det sannolikt något år innan tekniken finns på marknaden.


fredag 25 februari 2011

Film om Borgeby Fältdagar

Tipsar om HIR Malmöhus nyklippta film om Borgeby Fältdagar 2010. Inte utan att man börja längta lite till sommarens mässa...

torsdag 17 februari 2011

Dags för SAM 2011

Nu startar en hektisk tid för många här på HIR Malmöhus, när det är dags att göra SAM-ansökan. Sista dag för ansökan är 31 mars, vilket är något tidigare än de senaste åren. I år är det som vanligt en del nyheter. Har man haft stöd för miljöskyddsåtgärdersom går ut nu 2011 så kan man välja att förlänga vissa av dem till 2012 eller 2013. 2014 kommer en förändring av miljöskyddsåtgärderna, vilket gör att om man inte förnyar nu under 2011 så får man vänta med nya åtaganden till 2014.

Nytt för året är även att man måste skicka in en växtodlingsplan senast 30 juni om man har ett miljöskyddsåtagande. Därefter blir det avdrag, så det är bäst att vara ute i tid.

I år är sista året för handjursbidraget och för stödet till stärkelsepotatis. Det är också sista året som man kan skicka in ansökan via blankett. Från och med 2012 måste ansökningen ske elektroniskt, via SAM Internet, vilket innebär att kartorna måste ritas i datorn för att kunna skickas in.

Vi hade en liten internutbildning om SAM Internet i tisdags, och man får ju säga att som verktyget ser ut nu så finns det övrigt att önska. Men de ansvariga på Jordbruksverket verkar lyckligtvis ganska lyhörda för fel och brister, så det ska nog lösa sig efter hand.

På Jordbruksverkets hemsida finns en hel uppsjö av information, t ex kan man ta hjälp av Stödguiden för att se vilka stöd man kan söka.

måndag 7 februari 2011

En inblick i elmarknaden

I onsdags var det dags för 2011-års Stormöte. Temat för dagen var energi, och en intressant föreläsare var en representant från EGL Sverige. Han beskrev elmarknaden och vad som sätter priserna på elen. Nedan finns en bild på Nordens utbudskurva under ett normalår. Hög elförbrukning gör att elen måste komma från produktionskällor med högre produktionkostnad, och därmed ökar priset. Detsamma gäller om någon kärnkraftsreaktor tillfälligt stängs ner under en period och utbudet av el minskar, vilket ju är ytterst gynnsamt för producenter av vind- eller vattenkraft.

Han beskrev även problematiken kring den kommande indelningen i produktionsområden och den framtida prissättningen på el. Den 1 november 2011 kommer Sverige delas in i fyra produktionsområden, där södra Sverige kommer tillhöra område 4. Detta område förutspås få högre priser då det endast finns en liten elproduktion här men hög konsumtion, och det finns även risk för större prissvängningar då vindkraften som är den dominerande produktionskällan i område 4 inte är lika jämn i sin produktion som vatten- eller kärnkraft.

tisdag 1 februari 2011

Terminshandel och marknadsbevakning

I senaste Arvensis skrev Carl Blackert från Växa Halland en artikel där han jämförde utfallet vid terminssäkring kontra spotpris vid fyra försäljningstillfällen per år under de senaste fyra åren för maltkorn och oljeväxter. Slutsatsen som drogs var att skillnaderna mellan de två försäljningsalternativen inte var så stora, men att prissäkringen ger möjlighet för bättre planering och jämnare likviditet under året utan extra kostnad.

För något år sedan lyssnade jag på en exjobbspresentation om lantbrukares inställning till prissäkring. En intressant sak som framkom var att utomlands så ser man terminssäkring som en trygghet och ett alternativ för den som inte vill ta så stora risker. Bland svenska lantbrukare såg man istället prissäkring som något för den orädde som ville ta risker.

Vill man testa på terminshandel under extra säkra omständigheter så går snart anmälningstiden ut för den tävling i terminshandel som VäxtRåd och Handelsbanken ordnar. Varje lag får 300 ton vete, 100 ton höstraps och 100 ton maltkorn, fiktiv vara. En spännande utmaning för den som vill testa på terminshandel. I anmälningsavgiften på 5000 kr ingår dessutom en utbildningsträff. Info finns här.

Här på HIR Malmöhus har vi med jämna mellanrum frukostmöten med marknadsbevakning. Nästa tillfälle är den 16 februari då vår marknadsansvarige Anders Pålsson samt Johnny Thiel från Handelsbanken förutom försäljning av spannmål även kommer fokusera en hel del på den finansiella marknaden och ta upp valuta, räntor och konjunktur. Mer info om frukostmötet finns här.