måndag 7 februari 2011

En inblick i elmarknaden

I onsdags var det dags för 2011-års Stormöte. Temat för dagen var energi, och en intressant föreläsare var en representant från EGL Sverige. Han beskrev elmarknaden och vad som sätter priserna på elen. Nedan finns en bild på Nordens utbudskurva under ett normalår. Hög elförbrukning gör att elen måste komma från produktionskällor med högre produktionkostnad, och därmed ökar priset. Detsamma gäller om någon kärnkraftsreaktor tillfälligt stängs ner under en period och utbudet av el minskar, vilket ju är ytterst gynnsamt för producenter av vind- eller vattenkraft.

Han beskrev även problematiken kring den kommande indelningen i produktionsområden och den framtida prissättningen på el. Den 1 november 2011 kommer Sverige delas in i fyra produktionsområden, där södra Sverige kommer tillhöra område 4. Detta område förutspås få högre priser då det endast finns en liten elproduktion här men hög konsumtion, och det finns även risk för större prissvängningar då vindkraften som är den dominerande produktionskällan i område 4 inte är lika jämn i sin produktion som vatten- eller kärnkraft.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar