tisdag 1 februari 2011

Terminshandel och marknadsbevakning

I senaste Arvensis skrev Carl Blackert från Växa Halland en artikel där han jämförde utfallet vid terminssäkring kontra spotpris vid fyra försäljningstillfällen per år under de senaste fyra åren för maltkorn och oljeväxter. Slutsatsen som drogs var att skillnaderna mellan de två försäljningsalternativen inte var så stora, men att prissäkringen ger möjlighet för bättre planering och jämnare likviditet under året utan extra kostnad.

För något år sedan lyssnade jag på en exjobbspresentation om lantbrukares inställning till prissäkring. En intressant sak som framkom var att utomlands så ser man terminssäkring som en trygghet och ett alternativ för den som inte vill ta så stora risker. Bland svenska lantbrukare såg man istället prissäkring som något för den orädde som ville ta risker.

Vill man testa på terminshandel under extra säkra omständigheter så går snart anmälningstiden ut för den tävling i terminshandel som VäxtRåd och Handelsbanken ordnar. Varje lag får 300 ton vete, 100 ton höstraps och 100 ton maltkorn, fiktiv vara. En spännande utmaning för den som vill testa på terminshandel. I anmälningsavgiften på 5000 kr ingår dessutom en utbildningsträff. Info finns här.

Här på HIR Malmöhus har vi med jämna mellanrum frukostmöten med marknadsbevakning. Nästa tillfälle är den 16 februari då vår marknadsansvarige Anders Pålsson samt Johnny Thiel från Handelsbanken förutom försäljning av spannmål även kommer fokusera en hel del på den finansiella marknaden och ta upp valuta, räntor och konjunktur. Mer info om frukostmötet finns här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar