torsdag 31 mars 2011

Testkör Valtras biogastraktor!

Under fjolårets Borgeby Fältdagar kunde man beskåda Valtras biogasdrivna traktor i Lantmännen maskins monter. Om man är nyfiken på att testköra finns en möjlighet den 4 april på Plönningegymnasiet. Inbjudan och program hittar du här!Bildkälla:
ATL.nu

Klimatet en fråga även för lantbruket

Sedan en tid tillbaka har en klimatmärkning byggts in i KRAV:s existerande regelverk. På grund av viss opinion bland medlemmarna kommer man dock arbeta om vissa delar av klimatreglementet på djursidan, t ex vad gäller krav på ökad självförsörjningsgrad. Inom Sigill är klimatmärkningen fortfarande frivillig att ansluta sig till, och där finns bland annat krav på att man ska använda gödselmedel som orsakat max 4 kg CO2-ekvivalenter klimatutsläpp i samband med produktionen. Som det ser ut på marknaden för tillfället är det Yara som erbjuder sådan klimatmärkt gödsel, och på deras hemsida kan man läsa mer om vad detta innebär samt ladda ner ett certifikat som man kan behöva visa upp i sin produktion. Inom Greppa Näringen finns sedan 2010 en klimatmodul som kallas "Klimatkollen". I denna rådgivning ingår en genomgång av gårdens utsläpp och det förs en diskussion kring lantbrukets klimatpåverkan och vilka åtgärder som kan genomföras för att minska gårdens utsläpp av växthusgaser. En bra introduktion för de lantbrukare som är intresserade av en fråga som sannolikt kommer få allt större betydelse i framtiden.

onsdag 30 mars 2011

Nytt på växtskyddsfronten

Inför säsongen har det presenterats några nyheter bland växtskyddspreparaten. I höstvete, höstråg, rågvete och vårvete finns preparatet Broadway som ger bred effekt på många ört- och gräsogräs, och där det heller inte ger några efterverkningar på efterföljande gröda. Preparatet kan användas så fort grödorna är i aktiv tillväxt med jordtemperatur över 6 grader. Nytt i höstsäd är även en ny formulering för Express och Harmony Plus vilket innebär att tablettformen överges.


I höstrapsen finns Galera numera tillgängligt för att ta itu med baldersbrå på ett tidigt stadium. Redan vid 8 grader kan preparatet användas. Preparatet ska ge effekt på både målla och snärjmåra, medan effekten på vallmo lämnar övrigt att önska.


Hjälpmedel som vi fått från kemföretag för att kolla marktemperatur och tillväxt.

måndag 28 mars 2011

HIR Malmöhus i ATL

På torsdag är det sista dagen för SAM-ansökan, vilket börjar märkas på SAM Internet då programmet tar långsammare än tidigare att arbeta i. Jag tycker att SAM Internet är helt ok överlag, men det finns en hel del brister som behöver åtgärdas inför nästa år. I fredags intervjuades ett gäng rådgivare vid HIR Malmöhus om hur SAM Internet fungerade, artikeln finns att läsa här. Från och med nästa år måste all ansökning ske via SAM Internet så vi får hoppas att Jordbruksverket tar till sig kritiken och lanserar en bättre version till nästa år.

Ny mobil-app för utsädesmängd för vete

På temat mobila hjälpmedel så kan jag även tipsa om en app som hjälper till när man snabbt ska räkna ut såmängden. Appen finns bara för iPhone för tillfället, men kommer snart även för Android. Man skriver in önskvärd planttäthet, TKV och grobarhet och får ut utsädesmängden i kg/ha. Mer info finns hos RATG Seed som utvecklat verktyget.

fredag 25 mars 2011

Funkar skyddszoner?

Så här i SAM-tider är det nog många fler än jag som spenderat åtskillig tid med att rita in skyddszoner i SAM Internet, vilket ibland är lättare sagt än gjort.

Greppa Näringen presenterade nyligen resultat från finska försök med långliggande skyddszoner. Försöken visade att skyddszonen var effektiv vad gäller att förhindra fosforförluster, förutsatt att gräset slås och förs bort. Mest effekt hade de vid fält med konventionell jordbearbetning, och skyddszonens effekt på fosforförlusterna var då lika bra eller bättre än direktsådd eller odling av vall. Läs mer om försöken på Greppa Näringen.

torsdag 24 mars 2011

Mobilen - inte bara prat för växtodlaren

I väntan på vårbrukets ankomst kan man roa sig med att kolla igenom de hjälpverktyg som finns till mobilen. Jordbruksverket har en "iPhoneapp" där man anger gröda och vilka ogräs man har problem med. Sedan ges förslag på lämpliga preparat, rekommenderade doseringar och kostnad per ha. Här kan man även hitta information om ogräset ifråga med en bild (som tyvärr dock är från sent i ogräsets utveckling, vilket inte är till mycket hjälp när man hittar ett okänt ogräs i fält tidigt under säsongen). Sidan kan även nås via http://mobil.sjv.se/ograsdatabasen från andra internetuppkopplade mobiler än iPhone. Dito verktyg finns för växtskadegörare, och appen kan laddas ner via iStore eller nås via http://mobil.sjv.se/vaxtskyddsinfo .

DataVäxt kom nyligen med nyheten "DataVäxt Mobile"som innebär att man kan skriva in uppgifterna till sitt växtodlingsprogram direkt på plats i fält, och med GPS i telefonen så kopplas uppgifterna automatiskt till rätt skifte. Denna tjänst beräknas finnas tillgänglig med start nästa vecka.

I april lanserar Jordbruksaktuellt en app till programmet "Lantbruksvädret Plus" som ska ge lantbrukaren mobil tillgång till bl a väderprognoser, sprutprognoser och snöröjningsprognoser.

I senaste Arvensis kan man även läsa om en Green Area Index-app som efter att man tagit ett foto av rapsbeståndet ger information om GAI som sen används för att ta beslut om t ex kvävegödsling. Via länken finns en film som förklarar hur appen fungerar.

tisdag 22 mars 2011

Höstrapsens vara eller icke vara

Idag gav växtodlingsrådgivarna sig ut till Borgeby Fältdagars fältförsök för att titta på höstraps och diskutera lämpliga åtgärder efter den vinter som varit. För ögat kan större delen av höstrapsfälten se ut som att det enda alternativet som finns är att sätta plogen i dem, men det gäller att ta upp grödan, titta, lukta, känna.

En till synes död planta - men med en grön
tillväxtpunkt i mitten så finns det hopp
Skär ett snitt i roten och kolla snittytan - en brunaktig, torr rot och rothals med en lukt som påminner om surkål minskar chanserna för en god återhämtning

Såtidpunktsförsök - längst bort sådd mitten av aug, mittenpartiet i slutet av aug och närmast kameran böran av september. Även kvävestege på hösten med 0 - 30 - 60 kgN på hösten. Trots dålig bild syns viss skillnad på såtidpunkten. Kommer bli intressant att följa utvecklingen under våren, och ni kan ju själva ta del av försöket under Borgeby Fältdagar i sommar.
fredag 18 mars 2011

Teknik för minskad ammoniakavgång

SCB presenterade i veckan en rapport som visade att lantbrukets ammoniakavgång fortsätter att minska. Sedan 1995 har avgången minskat med 25% vilket är långt över det miljömål som sattes till 10%. Årlig avgång var 2009 17 kg ammoniak per ha.

I Danmark är det sedan årsskiftet lag på att mylla flytgödsel på barmark och i vallar för att minska ammoniakavgången. Sedan en månad har man dock likställt myllningsaggregatet med två sutgörningsmetoder. Antingen genomförs surgörningsprocessen i stallet eller ute i fält vid spridning.

Terorin bakom är att man tillsätter svavelsyra för att sänka pH:t och därigenom minska ammoniakavgången. Syre-N-metoden är den metod som används i fält, där en tank med svavelsyra på fronten kopplas samman med spridaren och surgör gödseln precis före spridning. Metoden ska enligt tillverkaren minska avgången i svinflyt med 40% och nötflyt med 50% jämfört med släpslang.Källa: INBIOM

måndag 14 mars 2011

Frukostmöte om växtskydd

På onsdag är det återigen dags för ett nytt frukostmöte, denna gång på temat "Växtskydd". Emil Sällvik från Agro Lant, en tydligen ganska omdiskuterad aktör inom växtskyddsbranschen, kommer hit och pratar om marknaden för växtskydd. Sannolikt kommer några av de mer etablerade växtskyddsfirmorna vara på plats så det kan säkert bli en intressant morgon. Info om mötet hittas här.

Inköp av växtskyddsprodukter är även något som tas upp i kommande nummer av Arvensis - som kommer ut till prenumeranterna på måndag. Rikard Andersson gjorde en undersökning om skillnader i pris på ett gäng växtskyddsprodukter under 2008, och i höstas gjorde jag en uppföljande undersökning. Utan att förta spänningen för de som ska läsa artikeln så kan jag ju säga att det nu, liksom 2008, fanns ganska stora prisskillnader.