fredag 25 mars 2011

Funkar skyddszoner?

Så här i SAM-tider är det nog många fler än jag som spenderat åtskillig tid med att rita in skyddszoner i SAM Internet, vilket ibland är lättare sagt än gjort.

Greppa Näringen presenterade nyligen resultat från finska försök med långliggande skyddszoner. Försöken visade att skyddszonen var effektiv vad gäller att förhindra fosforförluster, förutsatt att gräset slås och förs bort. Mest effekt hade de vid fält med konventionell jordbearbetning, och skyddszonens effekt på fosforförlusterna var då lika bra eller bättre än direktsådd eller odling av vall. Läs mer om försöken på Greppa Näringen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar