tisdag 22 mars 2011

Höstrapsens vara eller icke vara

Idag gav växtodlingsrådgivarna sig ut till Borgeby Fältdagars fältförsök för att titta på höstraps och diskutera lämpliga åtgärder efter den vinter som varit. För ögat kan större delen av höstrapsfälten se ut som att det enda alternativet som finns är att sätta plogen i dem, men det gäller att ta upp grödan, titta, lukta, känna.

En till synes död planta - men med en grön
tillväxtpunkt i mitten så finns det hopp
Skär ett snitt i roten och kolla snittytan - en brunaktig, torr rot och rothals med en lukt som påminner om surkål minskar chanserna för en god återhämtning

Såtidpunktsförsök - längst bort sådd mitten av aug, mittenpartiet i slutet av aug och närmast kameran böran av september. Även kvävestege på hösten med 0 - 30 - 60 kgN på hösten. Trots dålig bild syns viss skillnad på såtidpunkten. Kommer bli intressant att följa utvecklingen under våren, och ni kan ju själva ta del av försöket under Borgeby Fältdagar i sommar.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar