torsdag 31 mars 2011

Klimatet en fråga även för lantbruket

Sedan en tid tillbaka har en klimatmärkning byggts in i KRAV:s existerande regelverk. På grund av viss opinion bland medlemmarna kommer man dock arbeta om vissa delar av klimatreglementet på djursidan, t ex vad gäller krav på ökad självförsörjningsgrad. Inom Sigill är klimatmärkningen fortfarande frivillig att ansluta sig till, och där finns bland annat krav på att man ska använda gödselmedel som orsakat max 4 kg CO2-ekvivalenter klimatutsläpp i samband med produktionen. Som det ser ut på marknaden för tillfället är det Yara som erbjuder sådan klimatmärkt gödsel, och på deras hemsida kan man läsa mer om vad detta innebär samt ladda ner ett certifikat som man kan behöva visa upp i sin produktion. Inom Greppa Näringen finns sedan 2010 en klimatmodul som kallas "Klimatkollen". I denna rådgivning ingår en genomgång av gårdens utsläpp och det förs en diskussion kring lantbrukets klimatpåverkan och vilka åtgärder som kan genomföras för att minska gårdens utsläpp av växthusgaser. En bra introduktion för de lantbrukare som är intresserade av en fråga som sannolikt kommer få allt större betydelse i framtiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar