fredag 18 mars 2011

Teknik för minskad ammoniakavgång

SCB presenterade i veckan en rapport som visade att lantbrukets ammoniakavgång fortsätter att minska. Sedan 1995 har avgången minskat med 25% vilket är långt över det miljömål som sattes till 10%. Årlig avgång var 2009 17 kg ammoniak per ha.

I Danmark är det sedan årsskiftet lag på att mylla flytgödsel på barmark och i vallar för att minska ammoniakavgången. Sedan en månad har man dock likställt myllningsaggregatet med två sutgörningsmetoder. Antingen genomförs surgörningsprocessen i stallet eller ute i fält vid spridning.

Terorin bakom är att man tillsätter svavelsyra för att sänka pH:t och därigenom minska ammoniakavgången. Syre-N-metoden är den metod som används i fält, där en tank med svavelsyra på fronten kopplas samman med spridaren och surgör gödseln precis före spridning. Metoden ska enligt tillverkaren minska avgången i svinflyt med 40% och nötflyt med 50% jämfört med släpslang.Källa: INBIOM

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar