onsdag 20 april 2011

HIR Malmöhus representerade i nytt Växtskyddsråd

Jordbruksverket presenterade nyligen att man bildat ett nytt Växtskyddsråd för att . Målet är tänkt att vara en mötesplats för att diskutera bl a de målkonflikter som ligger i en strävan att ha en miljövänlig men samtidigt högavkastande produktion i Sverige. Från HIR Malmöhus kan vi med stolthet presentera att seniorkonsult Nils Yngveson är Hushållningssällkapens representant i rådet, som består av representanter från 9 olika organsiationer som t ex Sveriges Spannmålsodlare, KemI, SLU och Naturvårdsverket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar