onsdag 13 april 2011

Nytt projekt om risker i lantbruket

Carl-Johan Nilsson och Patrick Petersson som är ekonomirådgivare här på HIR Malmöhus har tillsammans med Håkan Rosenqvist blivit beviljade pengar från SLF för att undersöka hur lantbrukarens risker kan minskas. I studien kommer man undersöka ett antal växtodlingsföretags ekonomiska utfall under de senaste fem åren och sedan testa hur förändring i t ex skörd, skuldsättningsgrad och priser påverkar gårdens riskhanteringsförmåga. Studien kommer förhoppningsvis ge en klarare bild av hur stor påverkan de olika riskerna har på företagets ekonomiska utfall, och även ge ett svar på hur stor buffert företaget behöver ha för att klara korta eller längre lönsamhetsförändringar. Projektet kommer pågå fram till slutet av 2013.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar