måndag 18 april 2011

Restriktioner på Broadway

Förra veckan upptäckte en av våra växtodlingrådgivare att den information som Dow gått ut med om växtskyddspreparatet Broadway inte var korrekt. Tidigare information från Dow angav att fulldos (220g/ha) kunde användas från det att marktemperaturen var över 6 grader och vilket gjorde preparatet intressant vid problem med t ex renkavle och rajgräs. Läste man på Broadways etikett kunde man dock se att det fram till DC29 endast var tillåtet att använda 165 g/ha. Detta medför att Broadway med den lägre dosnivån inte blir lika intressant vid problem med renkavle och rajgräs, förutom eventuellt i råg som snart når DC30. För renkavle i höstvete är det alltså fortfarande Atlantis, Event Super eller Attribut som gäller, dock måste man se upp med resistensproblemen och se till att variera preparatgruppen.Renkavle i tidig tillväxt


Renkavle saknar bladöron men har en medellång, tandad snärp

Bildkälla: Planteværn Online

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar