onsdag 6 april 2011

Såtidpunkt avgörande för höstrapsens överlevnad

Helgens värme gjorde att många höstgrödor kom igång med tillväxten och fälten har skiftat från brunaktiga till mer hälsosamt gröna. I veckan var vi ute en vända på Borgeby-fältet och tittade hur rapsen såg ut, och visst har det hänt en del sedan vi var ute för två veckor sedan. Slutsatsen som kan dras i detta läge är att det viktigaste för höstrapsens överlevnad detta år har varit såtidpunkt. Det verkar inte vara några tydliga skillnader mellan olika sorter, utan det mest avgörande har varit att höstrapsen inte såtts för sent. Detta har vi även kunnat sett på många andra håll ute i fält, där även etablering tycks ha spelat en viss roll.


Höstrapsförsöket på Borgeby Fältdagar. Sen sådd längst bort, normal sådd närmast kameran och medelsen sådd däremellan (observera att det mörka fältet mellan de två gröna fälten är ett skydd och inte en del av försöket)Normal såtidpunktMedelsen såtidpunkt (bilden luras lite, i fält finns inga tydliga skillnader i plantantal mellan normal och medelsen såtidpunkt)Sen såtidpunkt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar