torsdag 14 april 2011

Tuffa kväveregler i Belgien

Tidigare här på bloggen har vi berört Danmarks kväveregler som exempelvis tidigare hindrat landets bönder från att odla brödvete då gränsen för maximal total kvävegiva varit för låg för odlingen. Även i Belgien har man tuffa krav vad gäller kväve, och på Greppa Näringens hemsida rapporterar man om att belgiska bönder riskerar böter på 1200 kr/ha och år. Kontrollanter åker ut till fälten varje höst och tar markprover för att se hur mycket nitratkväve som finns i marken, och som alltså riskeras att utlakas. Om mängden nitratkväve i marken överstiger gränserna åläggs lantbrukaren alltså böter. Genom att upprätta en gödslingsplan och minska mängden nitratkväve under en given period kan dock bötesbeloppet minskas något.

Lyckligtvis har dessa hårda regler om nitratkväve inte kommit till Sverige, men regler med dokumenterad behovsanpassad gödsling, dvs en gödslingsplan, är sedan 2010 ett tvärvillkor även i Sverige, vilket förhoppningsvis inte någon missat. Detta kan man antingen göra själv med material från Jordbruksverket, eller så kan man kontakta någon av växtodlingsrådgivarna på HIR Malmöhus så gör vi en växtodlingsplan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar