fredag 15 april 2011

Undvik vanliga tvärvillkorsfel

Länsstyrelsen Skåne tipsar om att de vanligaste felen vad gäller djurskydd är dåligt rengjorda stallar, för lite strö på djurens liggytor och att det finns skaderisker i stallarna p.g.a inredningens utformning. Ett annat vanligt fel på djurgårdar är att det saknas dokumentation över införskaffat och avyttrat foder. Alla kvitton och följesedlar ska sparas och man ska även dokumentera när foder skänks eller byts bort.

När det gäller miljö- och växtskydd är det vanligt att viss dokumentation saknas. Det ska t.ex. finnas dokumentation över all införskaffad och avyttrad stallgödsel. Sprutjournal ska finnas på gården och får inte sakna några uppgifter. Inför 2011 ska man även ha räknat ut och dokumenterat behov av lagringsvolym för stallgödsel och gödslingsbehovet av kväve.

När Jordbruksverket listar de vanligaste felen lyfter man bland annat fram att både åker och betesmark ska hållas fri från sly och igenväxning. Betesmarken ska betas, slåtterängen ska slås och skörden ska föras bort.

För att få hjälp i tvärvillkorsdjungeln kan man registrera sig på miljohusesyn.nu och få fram endast de regler som gäller för just ditt företag. Där kan man även ladda ner Miljöhusesyn i pappersversion om man föredrar det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar