fredag 1 april 2011

Viktiga marknadsrapporter presenterade i USA

I går släpptes två av de viktigaste marknadsrapporterna i USA - den årliga rapporten över förväntade och sådda arealer samt den kvartalsvisa rapporten över lagerhållningen. USA är världens största producenter av soja och majs och världens största exportör av vete, vilket gör att rapporterna är minst sagt relevanta även för svenska odlare. Rapporten över den sådda arealen baserar sig på enkätsvar från ca 85000 amerikanska odlare som angett höstsådda arealer samt vad man planerar att så under våren.

Vetearealen visar en något större areal i USA för 2011 än 2010 (ca 10% mer höstvete och 5% mer vårvete än 2010). Vetelagren var något större än beräknat (+5 %), men då sojabönans förväntade areal (-1%) och lager (-2%) var mindre än förväntat och lagren för majs (-15%) mindre än förväntat så menar vissa marknadsanalytiker att det ändå finns en chans att vetepriserna hänger med majs- och sojapriserna uppåt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar