tisdag 31 maj 2011

Mossjordar en utmaning för odlaren

I ett kornfält på en mossjord såg det i helgen ut såhär - pilört som en tjock matta över i princip hela fältet. Fältet sprutades med Ariane S för ca 10 dagar sedan, men av detta syns inget spår på pilörten. Sannolikt var förutsättningarna inte optimala, Ariane S kräver medeltemperaturer på minst 15 helst 18 grader för att ge god effekt. Nästa körning gjordes i går med Starane XL, och jag återkommer med rapport om resultat.

Mossjordar är annars en utmaning för odlaren. Lågt pH och lucker jord leder ofta till brist på diverse mikronäringsämnen. Fältet i fråga har vältats och sprutats med mikronäring, men som synes finns det fortfarande bristsymptom - mangan kommer läggas i vid varje ogräskörning så får vi se om det blir bättre.


måndag 30 maj 2011

Sveriges "grannaste" betor?

Från mitt kontorsfönster kan jag följa utvecklingen av sockerbetorna här på Borgeby. I mitten av maj visade jag bilder från fältet, då betorna precis kommit upp, och så här ser de ut idag. Vågar man drista sig till att påstå att det är Sveriges finaste betor??

Ogräsen är som tidigare nämnts viktiga att hålla undan - grovt räknat ger 1 målla per 3 kvm ca 11% skördesänkning. Även hagel är ett orosmoment i sockerbetsodlingen som desvärre är svårare att göra något åt - lyckligtvis så gör det inte så stor skada som man kanske kan tro. Man kan räkna att i det stadium som de flesta betor befinner sig i nu så ger 10% skada ca 1% skördenersättning, 50% skada ca 5% tappad skörd och 100% skada ca 25-30% skördenersättning.

Glädjande nyheter för säsongen är att Betodlarna sökt och fått dispens utökad användning av Betanal Power/Kemifam Power. Dispensen har beviljats av KemI och gäller användning en 4e gång med max-dosen 0,6 l/ha samt utökad totaldos till 2,4 l/ha. Dispensen gäller från den 26 maj till den 23 september.fredag 27 maj 2011

Rapsbaggarna gått hårt fram

En hel del fält har tagit stryk av rapsbaggarna som flög in ganska hastigt under några dagar under vårbruket. Tidpunkten för bekämpningen har varit väldigt viktig dett år med så höga priser. Man har också sett svag effekt i fält som sprutats med Mavrik, vilket så klart är oroande med tanke på rådande resistensproblematik. Problemen med blomningen kan dock inte helt och hållet skyllas på baggarna, utan även frostknäppen och långvarig torka har spelat roll. Skördebortfallet är svårt att säga, men om varje skida i genomsnitt har 15 frön à en tusenkornvikt på 5 g kan man göra en överslagsräkning på hur mycket man kan förvänta sig i skörd.Bilder från Växtskyddscentralen

torsdag 26 maj 2011

Dags att lägga ner svenskt jordbruk?

Sveriges i särklass bästa åkermark hotas ständigt av fler vägar, fler köpcentra och nya bostäder. Vem har rätt till Sveriges åkermark och är svenskt jordbruk något för framtiden? Följ paneldebatten om exploatering på Borgeby Fältdagar den 29 juni. Direkt efter invigningen av Borgeby Fältdagar kl. 13 den 29 juni arrangeras en paneldebatt om exploatering och framtidens åkermark. Följande personer deltar:

•Bengt Anders Johansson, vice ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott (M)
•Pia Kinhult, ordförande regionstyrelsen Region Skåne (M)
•Marianne Andersson, ordförande LRF Skåne
•Anders Larsson, prefekt vid området för landskapsarkitektur vid SLU
•Carina Svensson, ordförande i stadsplaneringsnämnden i Malmö stad (S)

•Moderator är Annika Åhnberg, ledamot KSLA samt före detta jordbruksminister.

torsdag 19 maj 2011

Nytt svamppreparat i korn

Ett nytt svamppreparat har godkänts för användning i Sverige, Kayak. Preparatet ska ha effekt på mjöldagg, bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka. Resistens mot strobiluriner (tex Comet, Amistar) förekommer i kornets bladfläcksjuka, men detta nya preparat innehåller pyrimidiner vilket kan göra det till ett intressant preparat ur resistenssynpunkt. När risk för resistens föreligger är det bra att växla mellan olika preparatgrupper för att minska risken för dåliga effekter och därmed risken för resistensutveckling. Här hittar du en broschyr med information om resistens som bl a HIR Malmöhus tog fram för några år sedan.


Kornets bladfläcksjuka (Bildälla: Jordbruksverket)

tisdag 10 maj 2011

Frostskador i fält

Förra tisdagen blev det en köldnäpp här i Skåne som tog hårt på grödorna på sina håll. Här kommer lite foton på frostskadade grödor som våra rådgivare noterat i fält, kompletterat med lite bilder från Växtskyddscentralen Alnarp.På sina håll kan man notera att höstrapsen tagit stryk. (Bildkällor: Växtskyddscentralen Alnarp)Här är även frostskadad vårraps.Några betfält har fått sås om efter frosten, men överlag har betfälten klarat sig, även om de tagit stryk av frosten.I vårsäden är frostskador oftast inget problem, de hämtar sig oftast bra. (Bildkälla: Växtskyddscentralen Alnarp)

lördag 7 maj 2011

Se upp med manganbrist

Fältbilderna nedan togs av en av våra rådgivare i går, och visar kraftig manganbrist i höstvete på en lätt och lucker jord. I en del fält visar sig manganbrist som flammiga partier. Torr väderlek ökar risken för brist, och risken är störst på lättare jordar med lucker struktur eller på jordar med högt pH. Lämpligen blandar man mangan i ogräsbekämpningen på de skiften där manganbrist brukar uppstå.

fredag 6 maj 2011

Sprutsäsongen igång på allvar i betorna

Idag har sprutorna gått för fullt i sockerbetsfälten, under en säsong ogrässprutas ett betfält ca 4 gånger fram till någon gång i juni. Nedan finns en bild från ett tidigare år, där renkavle tagit över ett betfält. En långsamväxande gröda som sockerbetor har svårt att i tidigt skede konkurrera mot snabbväxande ogräs. Annars är det oftast högväxta ogräs som t ex raps eller målla som är de värsta ogräsen då de skuggar sockerbetorna och kan ge höga skördesänkningar. På sockerbetor.nu räknar man att 1 målla per 3 kvm ger ca 11% skördesänkning och 1 målla per 1 kvm ger ca 37% skördesänkning.

Efter frostknäppen och efter lokala hagelskurar tidigare i veckan får dock en del odlare se upp med ogräsbesprutningen, eftersom betplantorna blir betydligt mer känsliga för preparaten när de skadats.

torsdag 5 maj 2011

Energikartläggning kan bli en del av Greppa Näringen

På ATL kan man idag läsa om att Jordbruksverket föreslagit att även mindre gårdar ska få möjlighet att kartlägga gårdens energianvändning, och rekommenderar att detta sker genom Greppa Näringen. Om och när detta blir verklighet är dock oklart. Energikartläggning är bland annat ett krav för IP-odlare, vilket bl a berör många som odlar på kontrakt för Findus. Enligt IP:s reglemente ska energikartläggning vara genomförd senast 2012, och innehålla förslag på energibesparande åtgärder. Denna ska göras en gång vartannat år.

Som det är idag ges en energikartläggningscheck på 50% av kostnaden till lantbruksföretag som förbrukar mer än 500 MWh energi per år eller över 100 djurenheter. Med jordbruksverkets förslag skulle även gårdar med över 25 djurenheter eller mer än 50 ha mark kunna få energirådgivning. Hos HIR Malmöhus är det Nils Helmersson som står för energirådgivningen, så honom ska man kontakta om man är intresserad av energikartläggning på sin gård.

måndag 2 maj 2011

Bilder från BorgebyfältetDemoodling med höstsäd (den gröna parcellen närmast kameran är sent sådd durumvete, inte ogräs!)

Bild från såtidsförsöket, med sen sådd närmast kameran. Här är det väldigt tydligt att såtiden har spelat stor roll för övervintringen detta år.Höstrapsen växer så det knakar, nu har det blivit betydligt svalare så vi hoppas tillväxten lugnar ner sig något.


Alla vårgrödor har vävats för att få till en bra etablering. Här syns några vårrapsplantor.

Känner ni igen SW Seed:s grödcirkel från i fjol? Så här ser den ut för tillfället!