torsdag 5 maj 2011

Energikartläggning kan bli en del av Greppa Näringen

På ATL kan man idag läsa om att Jordbruksverket föreslagit att även mindre gårdar ska få möjlighet att kartlägga gårdens energianvändning, och rekommenderar att detta sker genom Greppa Näringen. Om och när detta blir verklighet är dock oklart. Energikartläggning är bland annat ett krav för IP-odlare, vilket bl a berör många som odlar på kontrakt för Findus. Enligt IP:s reglemente ska energikartläggning vara genomförd senast 2012, och innehålla förslag på energibesparande åtgärder. Denna ska göras en gång vartannat år.

Som det är idag ges en energikartläggningscheck på 50% av kostnaden till lantbruksföretag som förbrukar mer än 500 MWh energi per år eller över 100 djurenheter. Med jordbruksverkets förslag skulle även gårdar med över 25 djurenheter eller mer än 50 ha mark kunna få energirådgivning. Hos HIR Malmöhus är det Nils Helmersson som står för energirådgivningen, så honom ska man kontakta om man är intresserad av energikartläggning på sin gård.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar