torsdag 19 maj 2011

Nytt svamppreparat i korn

Ett nytt svamppreparat har godkänts för användning i Sverige, Kayak. Preparatet ska ha effekt på mjöldagg, bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka. Resistens mot strobiluriner (tex Comet, Amistar) förekommer i kornets bladfläcksjuka, men detta nya preparat innehåller pyrimidiner vilket kan göra det till ett intressant preparat ur resistenssynpunkt. När risk för resistens föreligger är det bra att växla mellan olika preparatgrupper för att minska risken för dåliga effekter och därmed risken för resistensutveckling. Här hittar du en broschyr med information om resistens som bl a HIR Malmöhus tog fram för några år sedan.


Kornets bladfläcksjuka (Bildälla: Jordbruksverket)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar