måndag 30 maj 2011

Sveriges "grannaste" betor?

Från mitt kontorsfönster kan jag följa utvecklingen av sockerbetorna här på Borgeby. I mitten av maj visade jag bilder från fältet, då betorna precis kommit upp, och så här ser de ut idag. Vågar man drista sig till att påstå att det är Sveriges finaste betor??

Ogräsen är som tidigare nämnts viktiga att hålla undan - grovt räknat ger 1 målla per 3 kvm ca 11% skördesänkning. Även hagel är ett orosmoment i sockerbetsodlingen som desvärre är svårare att göra något åt - lyckligtvis så gör det inte så stor skada som man kanske kan tro. Man kan räkna att i det stadium som de flesta betor befinner sig i nu så ger 10% skada ca 1% skördenersättning, 50% skada ca 5% tappad skörd och 100% skada ca 25-30% skördenersättning.

Glädjande nyheter för säsongen är att Betodlarna sökt och fått dispens utökad användning av Betanal Power/Kemifam Power. Dispensen har beviljats av KemI och gäller användning en 4e gång med max-dosen 0,6 l/ha samt utökad totaldos till 2,4 l/ha. Dispensen gäller från den 26 maj till den 23 september.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar