tisdag 21 juni 2011

Knäpparlarv i majs

Såg i helgen ett majsfält som nästan totalt blivit uppätet av knäpparlarver. Knäpparen är en skalbagge som lägger ägg i gräsbevuxen mark, och där larverna sedan lever av gräsrötter och andra växtdelar. På detta fält har man odlat vall som brutits inför majssådden, och tyvärr har alltså larverna gått hårt åt grödorna detta år. Knäpparlarver är också en välkänd skadegörare i potatis, där larverna gnager djupa gångar genom potatisarna. Äggen och larverna är mycket känsliga för mekaniska bearbetning, så djupare bearbetning efter vall kan vara att rekommendera. Gräsfånggrödor, bevuxna trädor och ensidiga stråsädesväxtföljder är några faktorer som förutom grund bearbetning också leda till ökad förekomst av knäpparlarver. Jag hittade ingen larv i fältet, så bilden nedan på larven är hämtad från Jordbruksverket.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar