torsdag 9 juni 2011

Ny ras av gulrost?

I förra inlägget skrev vi om gulrostangrepp i sorten Kranich, som tidigare ansetts varit en motståndskraftig sort. I fjol utfördes försök på Flackebjerg i Danmark med olika gulrostraser. Två av raserna angriper höstvete. Oakley-rasen blev konstaterad 2009 i Danmark och är kraftigt utbredd i England m.fl. länder. Den gav starka angrepp på Oakley, JB Asano, Akteur Lans, SW Gnejs och till viss del även på Magnifik, Boomer och Inspiration. Den andra rasen är Cardos-rasen, uppkallad efter sorten Cardos, med starka angrepp på t ex Akteur och till viss del även angrepp i Loyal och Olivin. Kranich hade effekiv resistens i dessa försök, och frågan man ställer sig nu är om det nu kommit en tredje ras som angriper höstvete.


En tredje ras, Dinaro-rasen, finns konstaterad men denna ras kan inte angripa någon av de höstvetesorter som odlas i Sverige idag. Dock finns andra undersökningar som visat att denna sort även angriper vårvete, råg och korn.
Angrepp i rågvetesorten Dinaro


Angrepp i axet, Dinaro

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar