torsdag 16 juni 2011

Rengör sprutan ordentligt!

Körde förbi ett betfält där det ser ut som sprutföraren missat att rengöra rampen efter ogräskörning i spannmålen. Det är tyvärr inte helt ovanligt att sådana missöden sker, där man t ex har sköljt sprutan men att bekämpningsmedlet hunnit torkat in och sedan lösts upp av nästföljande medel. Det har även förekommit fall där föraren kört en del av fältet med normal effekt, men där man kunde se tydliga sprutskador på betorna där föraren fortsatt köra nästföljande dag eftersom sprutan stått med blandningen i tanken under natten och löst upp rester av gamla bekämpningsmedel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar