måndag 27 juni 2011

Upprop för åkermarkens framtid

Som en del av temat "Mark" arrangeras en paneldebatt direkt efter invigningen av Borgeby Fältdagar kl. 13 den 29 juni om åkermarkens framtida användning.

Panelen består av:
• Bengt Anders Johansson, vice ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott (M)
• Pia Kinhult, ordförande regionstyrelsen Region Skåne (M)
• Marianne Andersson, ordförande LRF Skåne
• Anders Larsson, prefekt vid området för landskapsarkitektur vid SLU
• Carina Svensson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Malmö stad (S)

Debatten leds av moderator är Annika Åhnberg, ledamot KSLA samt före detta jordbruksminister.

I samband med denna paneldebatt lanserades idag även ett upprop för ett förstärkt skydd och en långsiktig användning av Sveriges åkermark. Uppropet kan man skriva under på plats på Borgeby Fältdagar eller på sidan www.borgebyfaltdagar.se/akermarkensframtid

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar