onsdag 20 juli 2011

Stubbrotnematoder i skånska betfält

Några av våra växtodlingsrådgivare har upptäckt ett ovanligt fenomen i några sockerbetsfält. Sockerbetorna på delar av fältet är betydligt mindre än de normalstora betorna och de ser ut att ha stannat i växten för någon månad sedan.

När betorna drogs upp noterades vinklade rötter och därför kunde man lätt tro att det är packningsskador i marken som gjort att roten stött på motstånd och därför fått ändra växtvinkel. Dock var det lätta och fina jordar utan packningsskador.

Efter att ha skickat iväg ett gäng betor för analys konstaterades att betornas skador berodde på stubbrotnematoder. Typiska symptom är förutom de vinklade rötterna att det växer ut vertikala smårötter från roten enligt bild nedan. Stubbrotnematoder trivs i lättare jordar och angreppen blir som värst under varma, fuktiga år som detta.Fler bilder och lite mer info finns här.
Bilderna kommer här, här och härifrån.

fredag 15 juli 2011

Filmer från Borgeby Fältdagar

Jordbruksaktuellt har producerat ett gäng filmer från Borgeby Fältdagars många maskindemos.

Demovisning av växtskyddssprutor

Demovisning av vallskörd

Demovisning av jordbearbetning och sådd

torsdag 14 juli 2011

EU:s långtidsbudget har presenterats

I slutet av juni presenterade EU-kommissionen sitt förslag till EU-budget för 2014-2020. I denna föreslår man en svag ökning av totalbudgeten, medan andelen av medlemsstaternas totala bruttonationalinkomst minskar från 1,12 % till 1,03% från 2013 till 2020.


Dacian Ciolos från Rumänien är EU:s jordbrukskommissionär.


Direktsstöden berörs till stor del eftersom man föreslår att 30% av gårdsstödet ska kopplas till förgrönande åtgärder. Tidigare har man nämnt andel permanent gräsmark, vintergrön mark, växtföljd och ekologisk träda som förgrönande åtgärder, samt att Natura 2000-områden och ekologisk produktion ska undantas kraven på förgröning. Målet är att åtgärderna ska vara enkla att genomföra och vara så homogena som möjligt inom EU:s medlemsländer.

Dessutom föreslås en utjämning av gårdsstöden mellan länderna. Idag ligger Belgien, Nederländerna och Italien i topp och baltstaterna i botten, där Belgien t ex har 3,5 ggr högre gårdsstöd än Estland. För Sverige som ligger på ett europeiskt medeltal skulle en utjämning dock påverka ganska lite.

En annan viktig fråga för Sveriges del är hur landsbygdsprogrammets budget kommer fördelas mellan länderna. Eftersom Sverige har ett ganska stort landsbygdsprogram kan en minskad andel påverka mycket. Sannolikt kommer dock inga större förändringar göras.

Budgeten kommer förhoppningsvis beslutas under hösten 2012 och beslut om jordbrukspolitikens innehåll väntas fattas under våren 2013. Över lag har man dock pratat om att denna översyn mer är en evolution av jordbrukspolitiken snarare än revolution, så man behöver nog inte vänta sig alltför världsomvälvande nyheter inför 2014.

onsdag 13 juli 2011

Vad händer på världsmarknaden?

I går kom en rapport från det amerikanska jordbruksministeriet USDA, kallad WASDE-rapporten (The World Agricultural Supply and Demand Estimates).

Frankrike är en av världens största producent av vete och sedan tidigare har det franska jordbruksministeriet beräknat att årets franska veteskördar bli 13% lägre än 2010 års skörd. Frankrike har haft den varmaste våren sedan 1900-talets början, vilket visar sig i skörd. Även vårkornet beräknas falla jämfört med fjolåret, med 27% i genomsnitt. När vi var på besök på mässan Les Culturales pratade vi med några jordbrukare som var ganska uppgivna över den torra våren. Norra Frankrike är värst drabbat, men så är det ju också här som de största spannmålsodlingarna ligger. Enligt franska jordbruksministeriet odlas ca en tredjedel av Frankrikes vårkorn i regionen Champagne-Ardenne i nordöstra Frankrike, och här räknar man med en vårkornsskörd på 37% av fjolårets skörd.

Även Canada som är en stor aktör på vetemarknaden förutspås i WASDE få lägre skördar än normalt, dock inte på grund av torka och värme utan på grund av ett kallare och blötare år än normalt. Å andra sidan försutspår man att Rysslands export kommer öka jämfört med tidigare år, delvis på grund av torka i Ukraina som försvagat landets möjlighet till konkurrens med Rysslands priser.

Konsumtionen väntas bli högre än beräknat, och i WASDE förutspås att lagren kommer minska med 2,1 miljoner ton till 188 miljoner ton vilket är det lägsta på tre år. Rapporten ledde till att priserna gick uppåt på Chicagobörsen.

Hemsidan agrimoney.com är en bra sida för den som vill hålla sig uppdaterad om vad som händer på världsmarknaden

Grönsaksträff på Borgeby Fältdagar

Under Borgeby Fältdagars första dag anordnade bland annat Stina Andersson, grönsaksrådgivare från HIR Malmöhus en grönsaksdag med ca 40 odlare.

Under dagen visade DataVäxt sin RoboCrop som är kamerastyrd och tar ogräs även i raden. Detta är en för Sverige helt ny teknik, och i år är det fyra odlare som kör med den i Sverige. Enligt DataVäxt kan man reducera hackningsmomentet med 70% i ekoodling. Nedan finns en bild från demon samt ett YouTube-klipp som visar hur tekniken fungerar i fält.


Dagen bestod också av ett seminariepass som inleddes av David Hansson från SLU som pratade om försök med mekanisk och termisk ogräsbekämpning i radodlade grödor. Johan Ascard från Jordbruksverket berättade om ny teknik och olika typer av radhackor. Sören Pagh från BASF berättade mer om nya direktiv för svenskt växtskydd och vad som gäller för den norra zonen. Man räknar med att det kommer bli dyrare att registrera produkter och söka off-label och dispensansökningar. Sunita Hallgren från LRF jobbar med frågorna kring brist på växtskyddspreparat och berättade lite om hur LRF arbetar med dessa frågor. Avslutningsvis presenterade kemfirmorna vad som ligger i pipeline.

Sedan var det dags att bege sig ut i fält för ett studiebesök på Wirahills Grönsaker söder om Malmö med ca 500 ha grönsaker bl a blomkål, broccoli, selleri. Därefter avslutades dagen med en grillbuffé på Vellinge gästis. Totalt sett en bra och givande dag för alla inbladande!

tisdag 12 juli 2011

Ett besök på Les Culturales

För att få inspiration till hur Borgeby Fältdagar kan förbättras besöker vi diverse mässor på olika platser både i Sverige och utomlands. Veckan innan Borgeby Fältdagar gick av stapeln begav Nils Yngveson, Anders Bauer och jag oss till Frankrike för att besöka växtodlingsmässan Les Culturales ca en timmes bilfärd norr om Paris.


Ganska snarlikt upplägg som Borgeby Fältdagar, dock helt utan maskindemos.Två glada HIR-rådgivare: Monsieur Yngveson och Monsieur Bauer


Franska mässor kan vara lite av en utmaning för den som inte behärskar det franska språket, vissa av fransoserna har ibland en tendens att överskatta det egna språkets storhet och anser sig därför inte behöva lära sig engelska något nämnvärt. Överlag gick det dock ganska bra att hanka sig fram på utställningen även på engelska. Mässan hade väldigt proffsiga demonstrationsodlingar med väldigt utförliga skyltar till varje demo. Ska man ha någon riktig behållning av dessa bör man dock ha viss kunskap i franska.


Svampdemo med möjlighet att göra en närstudie.


Informativa demoskylt om skadegörare vid uppkomst vid en demo om betningsmedel.


Mässan hålls under två dagar vartannat år och är gratis, och har man lite baskunskaper i franska så är den absolut värd ett besök.

måndag 11 juli 2011

Bilder från Borgeby Fältdagar

Så här i semestertider kommer bloggen uppdateras lite oregelbundet, jag hoppas ni har överseende med detta och tittar in lite då och då ändå!

Borgeby Fältdagar blev i vanlig ordning ett mycket lyckat och uppskattat arrangemang från både arrangörernas, besökarnas och utställarnas sida. Här kommer lite bilder från dagarna!
Temat på mässan var Mark, där exploatering av åkermarkens var en underrubrik. I samband med detta hölls en paneldebatt med bland annat Bengt-Anders Johansson, moderat riksdagsledamot som är vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet. Debatten kan man läsa mer om i bla ATL:s ledare. I kunskapstältet kunde man även spela Skånemonopol och bestämma var i Skåne det skulle byggas.


I vanlig ordning är de guidade turerna uppskattade inslag hos besökarna, särskilt med häst och vagn. HIR Malmöhus hade en egen monter i Stortältet, där besökarna kunde få titta närmare på flera vanliga ogräs. Stort tack till alla som besökte mässan!