torsdag 14 juli 2011

EU:s långtidsbudget har presenterats

I slutet av juni presenterade EU-kommissionen sitt förslag till EU-budget för 2014-2020. I denna föreslår man en svag ökning av totalbudgeten, medan andelen av medlemsstaternas totala bruttonationalinkomst minskar från 1,12 % till 1,03% från 2013 till 2020.


Dacian Ciolos från Rumänien är EU:s jordbrukskommissionär.


Direktsstöden berörs till stor del eftersom man föreslår att 30% av gårdsstödet ska kopplas till förgrönande åtgärder. Tidigare har man nämnt andel permanent gräsmark, vintergrön mark, växtföljd och ekologisk träda som förgrönande åtgärder, samt att Natura 2000-områden och ekologisk produktion ska undantas kraven på förgröning. Målet är att åtgärderna ska vara enkla att genomföra och vara så homogena som möjligt inom EU:s medlemsländer.

Dessutom föreslås en utjämning av gårdsstöden mellan länderna. Idag ligger Belgien, Nederländerna och Italien i topp och baltstaterna i botten, där Belgien t ex har 3,5 ggr högre gårdsstöd än Estland. För Sverige som ligger på ett europeiskt medeltal skulle en utjämning dock påverka ganska lite.

En annan viktig fråga för Sveriges del är hur landsbygdsprogrammets budget kommer fördelas mellan länderna. Eftersom Sverige har ett ganska stort landsbygdsprogram kan en minskad andel påverka mycket. Sannolikt kommer dock inga större förändringar göras.

Budgeten kommer förhoppningsvis beslutas under hösten 2012 och beslut om jordbrukspolitikens innehåll väntas fattas under våren 2013. Över lag har man dock pratat om att denna översyn mer är en evolution av jordbrukspolitiken snarare än revolution, så man behöver nog inte vänta sig alltför världsomvälvande nyheter inför 2014.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar