måndag 22 augusti 2011

Dispens för glyfosat i spannmål och ärt till foder

Pga av rådande väderlek, om än av olika slag, beviljade KemI under fredagen dispens för användning av glyfosat i spannmål och ärter till foder i Skåne län där regnet gjort att groning blir allt vanligare i fält. I Västmanlands, Stockholms och Uppsala läni beviljades dispens i ärter till foder då torkan medfört att ärtfälten har en mycket varierande mognad inom fältet.

LRF Skåne har en hemsida med utförlig information om preparat och dispensdoser, samt annan information om vad man bör tänka på innan man glyfosatbehandlar sina fält. Bl a bör man kontrollera att köparen av gårdens tar emot även glyfosatbehandlat spannmål. Dessutom bör man vara försiktig om man har åtagande för t ex minskat kväveläckage med insådd fånggröda.

måndag 15 augusti 2011

Fusariumförsök

Sedan 2009 har Michaela Baumgart på HIR Malmöhus ansvarat för sortprovning för mottaglighet av fusarium i höstvete, vårvete och rågvete. Försöken har varit utlagda i Skepparslöv utanför Kristianstad samt här i Borgeby. Grödorna infekterades genom utplacering av infekterade kärnor i maj, och sedan har försöken vattnats kontinuerligt under blomning för att ge så gynnsamma förutsättningar för infektion som möjligt.

I diagrammet nedan kan man se resultatet från höstveteprovningen i Skepparslöv. De sorter som kan anses vara mindre mottagliga är bla Kranich, Olivin och Skalmeje. Resultaten överensstämmer med tidigare års resultat.Tyvärr har vädret överlag varit väldigt gynnsamt för fusariumsvampar, vilket jag skrivit om i ett tidigare inlägg. Här är några (i vanlig ordning ofokuserade) mobilbilder från de vanliga sortprovningarna i höstvete som alltså inte infekterats med kärnor och bevattnats, vilka visar på kraftiga angrepp i bland annat ett Opusax.

måndag 8 augusti 2011

Falltalsprognoser igång

Regnet har öst ner i flera dagar, och därför har vi sedan förra veckan kört igång med falltalsprognoser för att se hur falltalen utvecklas. Nedan finns tabellen för falltalen. Sedan dess har provtagningar gjorts i måndags, och det kommer under kvällen komma nya resultat från gårdagens provtagningar på hemsidan för de som prenumererar på HIR Malmöhus växtodlingsbrev.Falltalen verkade klättra uppåt under förra veckan, men är nu på väg nedåt och på vissa håll rapporteras om axgroning i bl a Hereford som är känd som en groningsbenägen sort. Bilden på axgroningen nedan är från en sort ur den sortprovning som vi genomför här i Borgeby där vi testar falltalsstabiliteten på ett 30-tal sorter.


KLF.nu rapporteras om skördeläget och man uppger att ca 40% av prognosen är inne. Större delen av rågen är inne, men tyvärr har en del leveranser haft falltal ner mot 100. Lite över 30% av höstveten samt 40% av maltkornet är inne.

Jag slänger även in en "behind the scenes"-bild på den stationära tröska som används för att tröska de ax som jag klipper vid provtagningarna.