måndag 22 augusti 2011

Dispens för glyfosat i spannmål och ärt till foder

Pga av rådande väderlek, om än av olika slag, beviljade KemI under fredagen dispens för användning av glyfosat i spannmål och ärter till foder i Skåne län där regnet gjort att groning blir allt vanligare i fält. I Västmanlands, Stockholms och Uppsala läni beviljades dispens i ärter till foder då torkan medfört att ärtfälten har en mycket varierande mognad inom fältet.

LRF Skåne har en hemsida med utförlig information om preparat och dispensdoser, samt annan information om vad man bör tänka på innan man glyfosatbehandlar sina fält. Bl a bör man kontrollera att köparen av gårdens tar emot även glyfosatbehandlat spannmål. Dessutom bör man vara försiktig om man har åtagande för t ex minskat kväveläckage med insådd fånggröda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar