måndag 15 augusti 2011

Fusariumförsök

Sedan 2009 har Michaela Baumgart på HIR Malmöhus ansvarat för sortprovning för mottaglighet av fusarium i höstvete, vårvete och rågvete. Försöken har varit utlagda i Skepparslöv utanför Kristianstad samt här i Borgeby. Grödorna infekterades genom utplacering av infekterade kärnor i maj, och sedan har försöken vattnats kontinuerligt under blomning för att ge så gynnsamma förutsättningar för infektion som möjligt.

I diagrammet nedan kan man se resultatet från höstveteprovningen i Skepparslöv. De sorter som kan anses vara mindre mottagliga är bla Kranich, Olivin och Skalmeje. Resultaten överensstämmer med tidigare års resultat.Tyvärr har vädret överlag varit väldigt gynnsamt för fusariumsvampar, vilket jag skrivit om i ett tidigare inlägg. Här är några (i vanlig ordning ofokuserade) mobilbilder från de vanliga sortprovningarna i höstvete som alltså inte infekterats med kärnor och bevattnats, vilka visar på kraftiga angrepp i bland annat ett Opusax.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar