måndag 3 oktober 2011

Minska fröbanken i marken

Ett nytt nummer av tidningen Arvensis landar idag i prenumeranternas postlåda. I en av notiserna beskrivs hur en rensuppsamlare på tröskan kan minska ogräsbanken i marken. Detta blir ju allt viktigare i takt med att antalet preparat minskar och risken för resistens ökar hos ogräsen. Renset samlas upp för att sedan transporteras bort från fältet. På så sätt undviker man en ansamling av spillsäd och ogräsfrön i marken, och renset kan sedan användas till t ex foder eller förbränning. Uppsamlaren kan monteras oberoende av tröskmärke. Tekniken beskrivs i videon nedan som är från den franska tillverkaren Thierart.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar