torsdag 22 september 2011

Vad säger budgeten 2012?

I tisdags kom regeringens budgetproposition för 2012, och det finns i vanlig ordning både plus och minus för lantbruket. Totalt sett så har det dock blivit en minskning jämfört med 2011.

På plussidan presenteras satsningar på 120 Mkr på två år för utveckling, demonstration och marknadsintroduktion av ny teknik och nya lösningar som stärker biogasens lönsamhet och bidrar till ökad produktion.

På djursidan så ser regeringen över möjligheterna att införa en djurvälfärdsersättning inom grisnäringen. Ett belopp som figurerar är 90 Mkr/år eller 1150 kr/sugga. Man avsätter även 90 Mkr/år för att sänka slakteriernas köttbesiktningsavgifter ned till EUs miniminivå.

Desvärre så finns även några stora minus för lantbruket. Inga pengar har avsatts för tillämpad forskning inom Stiftelsen Lantbruksforskning, då regeringen menar att återföringen av handelsgödselskatten har upphört genom att denna avskaffades 2010. Skatten på växtskyddsmedel på 50 Mkr/år som tidigare har återförts till näringen via SLF kvarstår alltså utan att återföras. Detta är väldigt bekymmersamt då näringen är i stort behov av tillämpad forskning.

Landsbygdsprogrammet minskas med totalt 235 Mkr över två år, vilket istället används för att finansiera de nationella sanktioner som EU infört mot Sverige på grund av bl a brister i blockdatabasen. Sanktionerna uppgår totalt till 870 Mkr, varav ca 300 miljoner kommer bekostas genom återkrav på lantbrukare (vilket man kunnat höra på nyheterna under dagen).

Skatteskalor för energi och drivmedel för 2012 uppindexeras. Detta innebär att dieselskatten (exkl moms) ökar med 12,5 öre/l, oljeskatten ökar med 10,5 öre/l och bensinskatten med 15 öre/l. Elskatten höjs med 0,7 öre/kWh i södra Sverige och med 0,5 öre/kWh i norra Sverige.

En glad finansminister på väg från
regeringskansliet till riksdagen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar