torsdag 6 oktober 2011

Föreslagna förändringar för gårdsstöden

Nästa onsdag, den 12 oktober, kommer EU kommissionen med sitt förslag till ny jordbrukspolitik. En del av förslagen kommer påverka jordbruket väldigt mycket, t ex förgröningen av gårdsstöden.

Enligt kommissionens förslag ska 70% av gårdsstödet vara ett basbelopp som alla får som vanligt, men resterande 30% ska kopplas till förgrönande åtgärder. De förslag som ges är:

  • Permanent gräsmark

  • Ekologisk träda - minst 7% av arealen (exklusive den areal som räknas som permanent gräsmark) ska avsättas för träda, skyddszon eller andra åtgärder

  • Diversifiering av grödor - för alla gårdar över 3 ha ska minst tre olika grödor ska odlas på gården, där en gröda måste utgöra minst 5% och maximalt 70% av totala arealen på gården, alltså inte kopplat till skifte utan för gården i stort.

  • Dessutom föreslås ett extra gårdsstöd för unga, nystartade lantbrukar. 25% av basgårdsstödet ska delas ut t o m man når medelarealen i landet (d v s en lantbrukare som har 53 ha får 25% extra på 43 ha som är Sveriges medelareal och normal nivå på 53-43 = 10 ha). Stödet gäller i fem år från det att man startat (om man har varit verksam i tre år redan när man söker detta extra gårdsstöd så får man stödet under 5-3= 2 år) och gäller upp till man fyller 40 år.

    Dessa är som sagt bara förslag, och även parlamentet och ministerrådet ska tycka till innan beslut kan fattas, förhoppningsvis under 2013. Arbetet med den nya jordbrukspolitiken är redan försenad, och om man inte hinner ta beslut om den nya politiken till den 1 jan 2014 då den ska träda i kraft kommer alla pengar för landsbygdsprogrammet bränna inne tills beslut har fattats, vilket kommer ge stora effekter på alla åtgärder inom den andra pelaren som t ex investeringsstöd, gårdsstöd, LFA, diverse projekt osm Greppa Näringen, etc. Gårdsstöden går det dock att söka dispens för under ett eller två år, så dessa pengar ska det enligt kommissionen inte vara någon fara för.

    Inga kommentarer:

    Skicka en kommentar