fredag 21 oktober 2011

Har svenska lantbrukare det lättare än de danska?

Den danska lantbrukstidningen Agrologisk gör här en intressant jämförelse mellan förutsättningarna för svenska och danska lantbrukare.

HIR Malmöhus växtodlingsrådgivare Rikard Andersson har blivit intervjuad och framhåller bland annat att svenska lantbrukare ligger efter Danmark när det gäller tillgång på svamp- och betningsmedel men har ett bra utbud av medel för ogräs- och insektsbekämpning.

I artikeln lyfter man å andra sidan att vi i Sverige får ersättning för odling av fånggröda och för att välja soffan framför traktorn på hösten, medan det i Danmark är obligatoriskt att odla fånggröda på delar av arealen samt förbjudet att bearbeta på hösten vid vårsådd.

Författaren konstaterar även att systemet i Sverige bygger på morot framför piska, till skillnad mot Danmark, och lyfter t ex fram den miljörådgivning som utförs i form av Greppa Näringen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar