måndag 31 oktober 2011

HIR France del I

Förra veckan besökte HIR Malmöhus samlade styrka Paris med omnejd för att lära sig lite mer om franskt lantbruk och kultur, och med oss på resan var även våra två karismatiska guider Gunilla och Thorsten Carlzén.


Måndagen tillbringades i Champagne, där vi satte oss in i vinodlingens ädla konst. Tre olika gårdar besöktes, varav en biodynamisk gård.Koppar användes i både ekologisk och biodynamisk odling, i ekologisk användes upp till 6 kg ren koppar per ha som svampbekämpning. Den biodynamiska odlaren använde denna "blandare" för att mixa kopparn med diverse örter som skulle ge bättre växtupptag och odlaren menade även att efter en timmes omröring så hade kopparns egenskaper förts över till vattnet som enligt honom hade ett minne. Han berättade även att efter att ha grävt ner ett horn med gödsel i marken hade han märkt att vinrankorna fått noterbart längre rötter. Vi får väl erkänna att det var fler än en av våra rådgivare som såg relativt skeptiska ut, men det är ju alltid intressant att höra olika lantbrukares syn på sin odling.


Erosion är ett ganska vanligt problem mellan vinrankorna, därför har vissa odlare låtit fånggrödor växa mellan raderna. En av odlarna som vi besökte radhackade med denna maskin, och hade luckrare på bakom hjulen just för att minska risken för erosion.Markpriserna för jordar lämpliga för vinodling i Champagne var uppåt 1 miljon euro per ha, annars låg priserna på jordbruksmark på ca 3-10 000 euro per ha i regionen. I vissa delar av Champagne var det mycket stor andel kalk i jorden, vilket syntes på de vita fälten som vi susade förbi på vår färd. I genomsnitt tar man ca 7-8 ton vete i regionen, i år hade en väldigt torr vår gjort att skörden på sina håll blev katastrofalt dålig. Däremot gladdes man åt en rekordstor sockerbetsskörd.