måndag 17 oktober 2011

Packningskänslig oljerättika

Den nederbördsrika skördeperioden har verkligen satt sina spår på sina håll. Nedan är en jämförelse mellan två fält; det ena fältet har 30-40% ler medan det andra har lätt jord. På båda fälten har man sått oljerättika, men i den styvare leran syns tydliga spår efter tröskan, och man kan även se på rättikans rot att den haft svårt att tränga ner på djupet.

Tv. lätt jord, med fin pålrot
Th. styv jord, pålrotens tillväxt hämmad på grund av packningsskadad mark

Lätt jord, med jämn och fin uppkomst
Styv lerjord, med tydliga spår efter tröskan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar