onsdag 30 november 2011

Fortsatta fusariumproblem i maltkorn och havre

Det är fortsatt mycket stora problem med årets kvalité på maltkornet i södra Sverige. Det är få partier som klarar sig igenom alla tester till mälteri. Lantmännen har gränsvärden på 0% missfärgade kärnor, då missfärgningen framför allt beror på fusariumangrepp (OBS: tidigare angivelser om 0,9% felaktiga och gällde endast under skördeperioden). Kärnorna kan dock ha för hög fusariumhalt trots att partiet ser normalt ut, så missfärgningen är bara en första indikation. Det verkar finnas lite sortskillnader, där Quench verkar vara något mer känslig än Tipple.

Det är dock inte risken för höga halter DON-toxiner som är det stora problemet – många partier som blivit underkända överskrider inte gränsvärdena för livsmedel. Däremot är det stor risk för feljäsning även vid en liten svampförekomst, vilket resulterar i att ölen innehåller mer skum än öl.

Även i havre har det varit mycket stora problem med fusarium. Totalt sett i Sverige har 30-35% av partierna underkänts underkänts på grund av för höga DON-halter för livsmedel. Det tycks dock finnas stora regionala skillnader då 75% av havrepartierna i västsverige har underkänts

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar